190
خبرگزاری میزان - چاپ دوم کتاب «واژه های فارسی در زبان بلغاری» اثر هاجر فیوضی یوسفی در بلغارستان منتشر شد.


381
هم چنین است شباهت واژه‌های «بد» و «به‌تر» در زبان فارسی و ... واژه‌های فارسی، به ... چاپ دوم ...


516
«واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ دوم رسید . ... واژه های فارسی در زبان ...


370
«واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ ... (در زنگ دوم) ...


952
در زبان فارسی اغلب به هنگام ... واژه ی خشین در واژه های فارسی و از ... Dunay ، در بلغارستان و ...


891
... درمورد فصل زمستان به زبان ساده ... «واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ دوم ...


672
«واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ دوم رسید . ... واژه های فارسی در زبان ...


249
... جایگاه زبان فارسی در مجامع ... با واژه‌های ... که از زبان فارسی به ...


236
استفاده از واژه‌های ترک و ... به قدرت رسید. در ... اخبار به زبان ترکی در بلغارستان ...


265
فارسی; english ... زبان فرانسوی به زبان بلغاری ترجمه و در 10 فصل ... دیالمه به چاپ دوم رسید. ...


91
«واژه‌های فارسی در زبان بلغاری» در بلغارستان به چاپ دوم رسید . ... واژه های فارسی در زبان ...


172
... معاصرش، به زبان فارسی در همه دوره ... واژه‌های پایه ... جهانی دوم در ادبیات ...


457
7/9/2017 · آموزش زبان فارسی در بلغارستان ... برخی دیگر از واژه‌های فارسی و کردی در ... در زبان بلغاری به ...


493
... را به زبان بلغاری ... زبان فارسی در بلغارستان به ... بر واژه های بیگانه عربی در این ...


329
یک عده می‌گویند نام «آذربایجان» از ترکیب واژه‌های ... در زبان فارسی شد ... دوم: به اشعار آذری ...


614
«در» در زبان فارسی, به جای ... واژه ی خشین در واژه های فارسی و از ... ١۷- فرهنگ پهلوي چاپ دوم ...


504
این مجموعه چاپ بلغارستان ... از واژه‌های عربی و فارسی ... به چاپ رسید. در ...


401
... Dniester رسید در سال 1792 کاترین دوم ... بهتر در بلغارستان به ... واژه های هم وزن در زبان ...


369
9/7/2014 · در زمان فتحعلی شاه قاجار که بررسی و پژوهش در زبان فارسی ... به چاپ رسانیده و ... در واژه های ...


174
... تعداد افرادی که به عنوان زبان دوم خود از ... واژه‌های فارسی در زبان ... بلغاری 40- فارسی