815
آزمون خی‌دوی یا آزمون کی دو یا خی دو یا مربع کای یا (به انگلیسی: Chi-squared test) از آزمون‌های آماری و از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای اسمی به کار می‌رود. = ∑ = (−) که در آن O = فراوانیهای مشاهده شده


754
یکی از مشهورترین آزمون‌های آمار غیر پارامتریک، آزمون خی دو یا کای اسکوار می‌باشد که در تحلیل‌های آماری، بسیار از آن استفاده می‌شود. فرایند آزمون با دسته بندی یک متغیر در تعدادی طبقات،به محاسبه آماره کای اسکوار می ...


26
در واقع آزمون کای ۲ به وجود یا عدم وجود ارتباط بین دو متغیر می پردازد و هیچگونه اظهار نظری در مورد شدت و جهت ارتباط دو متغیر نمی کند.برای این منظور در این پژوهش بعد از آزمون نرمالیتی داده ها از آزمونهای همبستگی استفاده ...


870
یکی از مشهورترین آزمونهای آمار غیر پارامتریک، آزمون خی دو یا کای اسکوار می باشد.که در تحلیلهای آماری ،بسیار از آن استفاده می شود...


740
آزمون کي دو چيست و چه موقع به کار مي رود؟ آزمون فرضيات تحقيق با خي دو، تحليل آزمون کاي اسکوئر و محاسبه آن با نرم افزار آماري را مي توانيد به ما واگذار نماييد.


577
آزمون خی دو به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانی هایی که در طبقه های مختلف قرار گرفته اند به کار برده می شود.


147
آزمون آماری کای دو چیست,طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-,ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون


839
آزمون كایدو (ϰ 2 ) . توزیع کای دو. آزمون کای دو یک آزمون ناپارامتریك است كه توسط فیشر ارائه شده و كار اصلی آن، بررسی معناداری تفاوت بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار است .


18
یکی از آزمونهای ناپارامتری آزمون خی دو می باشد . زمانی از آن استفاده می شود که داده ها به صورت فراوانی باشند و بتوان آنها را در دو یا چند طبقه تقسیم بندی نمود


999
آزمون مربع کای آزمون مربع کای، یکی از آزمون های آماری است که به منظور بررسی تطابق یک توزیع تخمین زده شده با یک توزیع واقعی به کار می رود. توزیع تخمین زده شده از روی N داده iid بدست می آید. تحت این ...


764
دارای توزیع عکس کای‌دو مقیاس شده بوده و ∼ (,) دارای توزیع نرمال باشد. ∼ (=, =) دارای توزیع اف است اگر =


600
نحوه انجام آزمون خی دو در spss به صورت مرحله به مرحله با ذکر مثال عینی و با ارایه خروجی های spss - انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای مختلف پذیرفته می شود.


638
آزمون خی دو را به زبان انگلیسی کای اسکوئر می نامند. آزمون خی دو یک آزمون معتبر آماری است که بوسیله آن می توان پی برد که آیا رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود دارد یا خیر؟


738
آزمون مربع کای یا خی دو 2 آزمون مشهوری است که در تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی با spss به کار می رود. ... موسیقی درمانی در روانشناسی چیست و چه زمانی تجویز می شود؟ موسیقی درمانی حرفهای درمانی است که در آن موسیقی نیازهای ...


417
آزمون کای دو چیست,طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-,ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون


114
آزمون من- ويتني (Mann-Whithney) آزمون من–ويتني يك آزمون مقايسه اي براي مقايسه وضعيت دو گروه مستقل است و وقتي داده هاي يك مطالعه به صورت كيفي ترتيبي باشند بهتر است از اين آزمون كه يك آزمون غير پارامتري و معادل آزمون دو نمونه ...


418
در این فایل تصویری به زبان فارسی یاد خواهیم گرفت. چه موقع از آزمون خی دو استفاده می کنیم


596
آزمون خی‌دوی یا آزمون کی دو یا خی دو یا مربع کای یا (به انگلیسی: Chi-squared test) از آزمون‌های آماری و از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای اسمی به کار می‌رود. = ∑ = (−) که در آن O = فراوانیهای مشاهده شده


592
آزمونهای نیکویی برازش- نیکویی برازش و آزمونهای آن- آزمون کولموگورف اسمیرنوف- آزمون کای دو- آمار پایان نامه- آمار استنباظی- آمار- فصل چهارم پایان نامه- نيكويي برازش ( سنجش درستي مدل ) - 1- سنجش درستي مدل با داده‌هاي‌ آينده- 2 ...


958
آزمون مربع کای يا خي دو (آزمون مقایسه داده های مستقل رده اي) به منظور بررسی ارتباط بین دو متغیر مستقل رده ای، چنانچه متغیرهای مورد نظر بیش از دو رده داشته باشند، داده های ان ها را در یک جدول r*c خلاصه می کینم.