675
اما گذشته از این‌ها، دستهٔ خاصی از خواص تمام ابر رساناها مشترک ... با لحاظ کردن ...


652
پديده ي ابر رساناييدر تكنولوژي ... ذخیره کردن انرژی و ... اینکه تغییری در مغناطیس آن ...


490
این منظر از الکترومغناطیس، که ترکیب اثر های الکتریسیته و مغناطیس ... برای پیدا کردن ...


574
•در صورت آبیاری بارانی در سطحی وسیع، این ذرات به شکل ابر ... کردن سختی آب و ... آب مغناطیس ...


990
در حقیقت آزمایشگاه مغناطیس به‌تازگی یکی ... ها‌ی ابر‌رسانا برای کار کردن در دما‌ی ...


868
ابر رسانای ... ابر رسانا یک دیا مغناطیس کامل است و دلیلش این است که شار مغناطیسی تولید شده ...


26
دستگاه الکترو مغناطیس تنها راهکار ... به بریدن لوله ها و باز کردن اتصالات نیست ...


331
باز کردن منو اصلی. β ... از مواد می‌باشد و ابر هادی‌ها می ... مغناطیس مواد دیامغناطیس کمتر از ...


697
سیستم مغناطیسی ابر رساناها مغناطیس های بسیار قوی بر روی ... قوی نیز برای بلند کردن این قطار ...


903
آهن ربا و مغناطیس, ... منظور از مغناطیس کردن عرضی ، قرار گرفتن دو ... در ابر رساناها ممکن است ...


723
علوم طبیعت > فیزیک > الکتریسیته و مغناطیس > مغناطیس ... حال اگر با نزدیک کردن یک ... خاصیت ابر ...


956
دمای گذار به ابر ... نیاز به قدرت برای فعال کردن مغناطیس ها، قرار گیری منطقه مغناطیسی ...


972
مغناطیس های بسیار قوی بر روی ابر ... به نیرو برای فعال کردن مغناطیس ها، قرار گیری منطقه ...


330
سیستم مغناطیسی ابر رساناها. مغناطیس های بسیار قوی بر ... نیز برای بلند کردن این قطار ...


953
در حقیقت آزمایشگاه مغناطیس به‌تازگی یکی ... ها‌ی ابر‌رسانا برای کار کردن در دما‌ی ...


340
12/4/2007 · علم مغناطیس از این ... در طول فرآیند ضبط کردن تعدادی آهنربای میله ... و تئوري هاي ابر ...


885
گرگ بیوبینگر، مدیر آزمایشگاه مغناطیس ... انرژی لازم برای کار کردن آهنربا‌ها‌ی ابر‌رسانا ...


150
در متون فناوري‌نانو، معمولا براي مشخص کردن يک ... (مانند برهمکنش ابر ... فری مغناطیس فقط ...


147
اوایل ‏دانشمندان باور داشتند مغناطیس و ... به منظور متمرکز کردن یک میدان ... ابر رسانا ...


479
ابر موجود در شیشه ... این شیشه پاکن با طراحی جدید این امکان را به شما می دهد که هنگام پاک کردن ...