8
اکتشافات تازه ستاره شناسان نشان می دهد که به احتمال زیاد در آن سوی سیاره پلوتو در منظومه شمسی سیاره نهمی قرار دارد که به دور زمین می چرخد.


705
اکتشافات تازه ستاره شناسان نشان می دهد که به احتمال زیاد در آن سوی سیاره پلوتو در منظومه شمسی سیاره نهمی قرار د


991
9/25/2014 · از رصدخانه پاریس اینبار همکارمان نیم نگاهی به سیاره ونوس انداخته است. سیاره ای ناشناخته، سیاره ای که در آن خورشید از مغرب طلوع می کند و در شرق غروب و یک روز ...


36
دانشمندان شواهد جدیدی مبنی بر احتمال وجود 'سیاره نهم' (ninth planet) در منظومه شمسی کشف کرده‌اند.


844
دانشمندان شواهد جدیدی مبنی بر احتمال وجود "سیاره نهم"(ninth planet) در منظومه شمسی کشف کرده‌اند.


894
سیاره مرموز 9 یک جرم آسمانی در خارجی‌ترین لبه‌های منظومه شمسی است که در ادامه‌ی کشف شواهد قبلی در مورد آن، به تازگی یافته‌های جدید دانشمندان احتمال وجود آن را به شدت بالا برده‌اند.


348
... از منظومه شمسی وجود دارد. در ماه ... در این سیاره وجود ... بلکه احتمال وجود ...


34
... جدید در منظومه‌ی شمسی. ... ی ناشناخته در منظومه شمسی ... در مورد احتمال وجود سیاره ...


390
اقتصادنیوز : کدانشمندان شواهد جدیدی مبنی بر احتمال وجود "سیاره نهم"(ninth planet) در منظومه شمسی کشف کرده‌اند.


203
تقریبا همه ما از کودکی با سیارات موجود در منظومه شمسی آشنا شده ایم و می دانیم 9 سیاره به دور خورشید در حال گردش هستند.


840
تقریبا همه ما از کودکی با سیارات موجود در منظومه شمسی آشنا شده ایم و می دانیم 9 سیاره به دور خورشید در حال گردش هستند.


951
دانشمندان شواهد جدیدی مبنی بر احتمال وجود "سیاره نهم"(ninth planet) در منظومه شمسی کشف کرده‌اند،آنها یک "جسم فرانپتونی" (Trans Neptunian object) را یافته‌اند که از الگوی


847
باشگاه خبرنگاران/ کارشناسان به تازگی اعلام کرده اند به شواهدی از وجود سیاره نهم در لبه منظومه شمسی دست یافته اند.محققان سال هاست در جست و جوی سیاره نهم (Planet Nine)، مکان حقیقی و اثبات فرضیه وجود ...


75
در تحقیقات اخیر محققان ... خانه / سایت اقتصاد نیوز / کشف شواهد جدید از احتمال وجود "سیاره نهم"


189
ده سیاره دیگر با احتمال وجود ... خورشید در منظومه شمسی بوده و ... به سیاره‌های ناشناخته ...


2
چهارشنبه‌ی گذشته خبر احتمال وجود سیاره‌ای بزرگ در دوردست‌های منظومه‌ی شمسی را شنیدیم.خبری که در آن گفته شد دو نفر از مشهورترین دانشمندان سیاره‌شناس به نام «باتیگین» و «براون» در یک مقاله ...


713
... سیاره یک منظومه شمسی ... شده، در واقع یک منظومه شمسی کامل ... احتمال وجود حیات ...


270
بزرگترین سیاره منظومه شمسی ... احتمال وجود سیاره نهم در ... بیماری ناشناخته ...


309
دانشمندان شواهد جدیدی مبنی بر احتمال وجود "سیاره نهم"(ninth planet) در منظومه شمسی کشف کرده‌اند.


931
دیروز دو ستاره شناس آمریکایی از کشف یک سیاره جدید در منظومه شمسی خبر دادند.این دو دانشمند عقیده دارند این سیاره نهمین سیاره سامانه خورشیدی ماست که تا پیش از این از آن به عنوان سیاره ایکس (Planet X ...