521
تهران- ایرنا- وزارت مسکن وعمران عراق امروز( شنبه) اعلام کرد 500دستگاه خودرو برای حمل و نقل زایران حسینی در مراسم اربعین اختصاص داده شده و یک هزار و 300دستگاه خودروی خدماتی …


174
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


902
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


145
... چه مسافربری ... 640 اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم اربعین ...


107
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


114
... چه مسافربری ... 640 اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم اربعین ...