974
بانک قوانین ایران همراه با جستجو پیشرفته قوانین کشور قوانین ایران قانون


821
3) کمیسیون ماده صد قانون شهردارى ها. با توجه به اینکه فعالیت های ساختمانی بخش بزرگی از ...


680
موضوع رأی: همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع ...


72
چکیده. دیوان عدالت اداری وظیفة خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و ...


428
دبير كميسيون ماده پنج شهر تهران درباره ضوابط مربوط به نحوه تغيير‌كاربري يا تغيير ...


991
Divan Edalat Edari دیوان عدالت اداری ... تاریخ: 23 آذر 1395 کلاسه پرونده: 93/447، 92/1066، 92/275، 93/293، 93/719 ...


285
آیین‏ نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى باب اول - کلیات فصل اول- تشکیل مجلس و تشکیلات آن


137
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری . قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 ...


646
همیار مدیر دوره ی ابتدایی - آیین نامه اجرایی مدارس - اداری- آموزشی- تربیتی راجع به ...


155
مرند و توسعه - وبلاگ شخصی مهندس محمد صادق مصطفوی


798
این وبلاگ می کوشد تا با توجه به نیازهای موجود در ادارات ثبت آن نیازها را با مراجعه به ...


289
هیات امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رییس و اعضای هیات عامل صندوق را پذیرفت و ...


753
قانون نوسازی و عمران شهری ‌قانون نوسازی و عمران شهری ‌مصوب 1347.9.7 ‌ماده 1 - در اجرای ...


389
قانون اصلاح قانون معادن ماده 1ـ ماده (1) قانون معادن مصوب 27/2/1377 و اصلاحات بعدی آن که به ...


754
ردیف 1 - شماره 2598 مورخ 27/7/1330: جرم موضوع ماده 153 قانون مجازات عمومی( صلاحیت ذاتی دادگاه)


770
متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منتشر شد.


207
مصوب خرداد ماه 1345 فصل اول- کلیات ماده 1- تعاریف الف- استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی ...


827
قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب سال 1392) بخش اول- کلیات. فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و ...


664
شماره بخشنامه. 1/78/10784 : تاریخ بخشنامه. 78/10/25. موضوع بخشنامه. ملغى بودن کمیسیون امنیت ...


910
این آیین نامه به نحوه ارجاع کار و قیمت گذاری خدمات مشاور مشمول قانون برگزاری مناقصات ...