938
... داعش به دست ... جبهه النصره بسیار نزدیک است. ... 2 نفر از سربازان اسیر لبنانی را ...


997
... از دست النصره نزدیک است . خبرنگار شبکه العالم، از نزدیک بودن ازادی سربازان اسیر لبنانی از ...


252
پیشتر رسانه های لبنانی از پیام ... النصره است.همه ... کنن که نزدیک 60 نفر از وحشیها ...


107
... است به این خواسته خود دست ... 25 تن از سربازان ... های لبنانی پیرامون آزادی ...


25
... الله و سربازان ارتش از ... لبنان است که از سال ... 9 نظامی لبنانی اسیر در دست این ...


990
یک رسانه اسرائیلی مدعی شده پس از استقرار سربازان ... النصرة که از ... نزدیک کنند و از ...


51
... جز یک اسیر لبنانی. ... داشته است. این منطقه از دست ... از سرنوشت سربازان لبنانی ...


409
"ابوهریره" لقب تروریستی است که یکی از سربازان ارتش لبنان را سر برید؛ وی یکی از اعضای لبنانی گروه تروریستی داعش است.


979
... به دست ما رسیده است، از سال ... گزارشی از شهر رقه نزدیک مرز ... شبکه لبنانی ...


964
وی بعد از تیراندازی سربازان ... حلب از دست تروریستهای النصره ... آزادی و کرامت است و ...


492
... به دست ما رسیده است، از سال ... گزارشی از شهر رقه نزدیک مرز ... شبکه لبنانی ...


413
وی بعد از تیراندازی سربازان ... حلب از دست تروریستهای النصره ... آزادی و کرامت است و ...


662
... با سربازان گروگان لبنانی و ... که النصره قرار است 3 تن از ... اسیر شده به دست ...


236
... مسلح نزدیک به خود است؛ به ... کردن سربازان لبنانی ... آزادی ۱۰ تن از ...


665
... دولتی است که عروسک دست قدرت ... جنسی از این زنان اسیر ... یکی از رهبران جبهه النصره


118
تنها کسی که در دست داعش اسیر است، یک ... داد سربازان لبنانی ... از عناصر النصره و ...


997
... را از دست داده ... النصره، ارتش آزادی بخش ... این جیره سربازان و رزمندگان است.


512
تصویری از سربازان زن ... داعش از النصره و ... برابر آن حاضر است یکی از مردان اسیر شده ...


275
... از نیروهای جبهه النصره و ... های است که سربازان ... امید آزادی مردم سوریه از دست ...


777
... و لبنان بوده است. از همین منطقه ... مرز القلمون از دست رفته تلقی ... و اسیر شدند. از 100 ...