697
اسطوره واژه ای است عربی که آن را به دو صورت توجیه و ریشه یابی کرده اند: یکی اینکه « اساطیر» از ...


81
اسطوره : تصویر در ... میگویند یعنی به معنی داستان کهن در باره تاریخ باستان و باورهای مردمان ...


280
اسطوره : تصویر در ... فراطبیعی ، واقعیتی، چه کل واقعیت ، یا تنها جزی از ... یک خلقت است یعنی این ...


793
در فهم عامه و در برخی از فرهنگ‌ها، اسطوره ... ای طبیعی است، یعنی به صورت فراسویی که ...


678
تاریخ ما » اسطوره ... و اسم آن یعنی «سطر» است و صیغه جمع ... بین النهرین، چه بابل و چه سومر ...


61
یک اسطوره‌شناس گفت: امام حسین (ع) یکی از قدرتمندترین اسوه‌ها و اسطوره‌های بشری است، زیرا ...


874
اساطیر یا افسانه‌های ایران به مجموعهٔ افسانه‌های ایرانیان اشاره می‌دارد. این افسانه‌ها ...


864
اسطوره ‌شناسی یا ... عقاید و در قوانین کارکردی رفتار یعنی اخلاقی ... کسانی‌که چه در گذشته و ...


990
تاریخ ما » اسطوره ... داستان آدونیس را من از دو شاعر قرن سوم پیش از میلاد گرفته‌ام،یعنی از ...


199
اسطوره به چه کار می ... یعنی به عبارتی اسطوره ها تفکرات انسان را درباره زندگی شکل می دهند.


300
اسطوره به چه کار می ... یعنی به عبارتی اسطوره ها تفکرات انسان را درباره زندگی شکل می دهند.


842
موضوع این نوشتار، بررسی نظریه رمان نزد کلود لوی استراوس (انسان شناس بزرگ معاصر) و مقایسه آن ...


783
مهمان دیگری کمال آرمانی هر چیز را چه در بدی و چه در خوبی اسطوره دانست که ... زیبایی یعنی حسی ...


1
‎اسطوره یعنی هشت ... و دست ميزنيم و عشق ميكنيم كه تو بودي و ما ديديم كه تو كه هستي و چه ...


931
یک اسطوره ‌شناس گفت ... اسطوره در تعریف اولیه به معنی الگوهای روایت دار تکثیرپذیر است، یعنی ...


322
کتاب «1000 نماد در هنر و اسطوره شکل به چه معناست» با توجه ... تعریف ساده نماد یعنی آنچه در ...


101
اسطوره واژه ای است عربی که آن را به دو صورت توجیه و ریشه یابی کرده ... اسطوره اسطوره یعنی چه ...


868
هدف امام حسین(ع) را «شهادت اُسطوره ای» دانستن، یعنی چه؟ پاسخ :برخی معاصران بر این عقیده اند ...


134
آيا اين مکتومبودن اسطوره نزد انسانهاي ... چه‌بسا که با تأمل درباب ... یعنی این سخن نیاز ...


701
کتاب «1000 نماد در هنر و اسطوره شکل به چه معناست» نوشته ... نویسندگان، یعنی دسته‌بندی و ...