494
تاریخ ما » اسطوره ... و اسم آن یعنی «سطر» است و صیغه جمع ... بین النهرین، چه بابل و چه سومر ...


682
اسطوره واژه ای است عربی که آن را به دو صورت توجیه و ریشه یابی کرده اند: یکی اینکه « اساطیر» از فعل «سطر»(نوشتن) و اسم آن یعنی «سطر» است و صیغه جمع یا جمع...


569
در فهم عامه و در برخی از فرهنگ‌ها، اسطوره ... ای طبیعی است، یعنی به صورت فراسویی که ...


461
اسطوره ‌شناسی یا ... عقاید و در قوانین کارکردی رفتار یعنی اخلاقی ... کسانی‌که چه در گذشته و ...


373
بهترین پست های وبلاگ مرتبط با اسطوره_چیست؟ که در وبلاگ فارسی پرشین بلاگ نخستین سرویس دهنده وبلاگ فارسی در 2018-04 …


953
بنیان اساطیر ایرانی بر نبرد میان خوبی و بدی نهاده‌است. اقوام هندوایرانی به دو رستهٔ کلی خدایان باور داشتندی: اهوره‌ها [در منابع هندی اسطوره‌ها] و دیوان.


127
اسطوره درلغت ... میتولوژی یعنی نظام و مجموعه ... واقعیتی، چه کل واقعیت ، یا تنها ...


55
اسطوره واژه ای است عربی که آن را به دو صورت توجیه و ریشه یابی کرده ... اسطوره اسطوره یعنی چه ...


356
کتاب «1000 نماد در هنر و اسطوره شکل به چه معناست» نوشته ... نویسندگان، یعنی دسته‌بندی و ...


84
یک اسطوره‌شناس گفت: امام حسین (ع) یکی از قدرتمندترین اسوه‌ها و اسطوره‌های بشری است، زیرا غیرمسلمانان هم ایشان را به‌دلیل وجهه ظلم‌ستیزی‌شان دوست دارند.


237
یک اسطوره‌شناس گفت: امام حسین (ع) یکی از قدرتمندترین اسوه‌ها و اسطوره‌های بشری است، زیرا غیرمسلمانان هم ایشان را به‌دلیل وجهه ظلم‌ستیزی‌شان دوست دارند.


691
یعنی فقط بصورت شفاهی ... س ـ تفاوت اسطوره و ... ادبیات توده چه از حیث موضوع قصه ها و ترانه ...


803
تاریخ ما » اسطوره ... و اسم آن یعنی «سطر» است و صیغه جمع ... بین النهرین، چه بابل و چه سومر ...


950
اسطوره چیست ! ... و اینکه پس از خلقت برآن ها چه ... یعنی آشكار کردن چیزی با کنار زدن ...


489
اسطوره نقل‌کنندهٔ ... ، واقعیتی، چه کل واقعیت، یا ... طبیعی است، یعنی به صورت ...


202
کتاب «1000 نماد در هنر و اسطوره شکل به چه معناست» با توجه ... تعریف ساده نماد یعنی آنچه در ...


997
و ببینم اونا چه بلا هایی ... رابطه وجود نداره اسطوره ساختار شکنه یعنی یک فرم همون مفهومه ...


406
تبسم تبسم. مرا کیفیت چشم تو کافی است . تبسم تبسم


778
دانلود کتاب اسطوره ... و احکام نجومی یعنی ، آنچه ... کردند و با چه استدلالی پیوند ...


99
‎اسطوره یعنی هشت مقدس‎. 10K likes. @+[365261856884545:0]