445
مشاور مدرسه - مزاج سرد و خشک (سودا) - مهارت های آموزشی، تربیتی و مهارت های زندگی


335
اصلاح طبع يا مزاج ... شدند خاصيت اينها به اين ترتيب است هوا گرم و تر ، آتش گرم و خشك، آب سرد و ...


274
اصلاح مزاج، یعنی درمان مزاج اکتسابی و بازگرداندن آن به مزاج اصلی و حفظ آن با ... سرد وخشک.


743
سرد مزاجها و تغذیه مزاج سرد و خشک و مواد غذایی مفید و مضر برای سرد مزاج ها و ... اصلاح طبع خود ...


973
اصلاح مزاج در طب سنتی،برای سلامتی بسیار اهمیت دارد که در این مقاله به این موضوع ... سرد وخشک.


830
اصلاح مزاج انسان : ... » مزاج صفراوی(گرم وخشک و ... » افراد سرد مزاج درون‌گرا/افراد گرم و خشک ...


470
اصلاح طبع افراد بلغمی ... » مزاج صفراوی(گرم وخشک و ... » افراد سرد مزاج درون‌گرا/افراد گرم و ...


714
اصلاح مزاج و ... مثلا”زنجبیل گرم وخشک است ،انگور گرم و تر، وخیار سردو تروسرکه سرد وخشک است ...


380
مزاج شناسی5) ویژگیهای افراد دارای مزاج سرد و خشک ... ویژگیهای افراد دارای مزاج گرم وخشک ...


894
مزاج بلغمی خصوصیت آب دارد و سرد و تر و مزاج سوداوی ماهیت خاك دارد ... آیا اصلاح‌ طلبان دچار ...


775
دریافت رژیم و اصلاح ... خاک نسبت به اب سرد وخشک تر است وقتی همین ... مزاج گرم، سرد ...


86
سرد وخشک: یا سوداوی ... بزرگترین هدف طب سنتی اصلاح مزاج افراد به سمت تعادل است که اطبای سنتی ...


255
سرد وخشک: یا سوداوی ... بزرگترین هدف طب سنتی اصلاح مزاج افراد به سمت تعادل است که اطبای سنتی ...


308
البته مي توان مزاج تغيير يافته ي فرد را دوباره با اصلاح مزاج، به ... سرد مزاج نمي ...


216
رژیم های تخصصی براساس مزاج برای ... به اب سرد وخشک تر است ... به اصلاح تغذیه و ...


544
جوانه گندم و جو مناسب برای سرد مزاج ... ولایتی چگونه اصلاح‌طلبان را از برنامه‌های روز ...


567
اصلاح مزاج. ... استفاده شده است؛ مثلاً ماست مزاج سرد و مرطوب دارد افراد بلغمي و ... وخشک. پختن ...


439
مزاج. ترش. سرد وخشک. ... مزاج آن ها با یکدیگر می باشد که با اصلاح مزاج می توان بسیاری از آن ...


235
بزرگترین هدف طب سنتی اصلاح مزاج افراد به سمت تعادل است که اطبای سنتی میبایست با ... (سرد وخشک )


725
مزاج سرشتی یا جبلی، مزاجی است که از طریق ارث از پدر و مادر به فرد منتقل می شود و از زمان تولد ...