425
مشاور مدرسه - مزاج سرد و خشک (سودا) - مهارت های آموزشی، تربیتی و مهارت های زندگی


92
اصلاح مزاج، یعنی درمان مزاج اکتسابی و بازگرداندن آن به مزاج اصلی و حفظ آن با ... سرد وخشک.


660
گرم مزاجیم یا سرد مزاج؟ ... اصولگرایان شانس پیروزی در انتخابات را دارند/ اصلاح‌طلبان چاره ...


936
اصلاح مزاج انسان : ... » سبزی خوردن به جزگشنیزهمه گرم وخشک کلم ... » افراد سرد مزاج درون‌گرا ...


738
اصلاح مزاج و طبع در درمان ... مزاج بلغمي : بدن سرد و تر است عموماً چاق و چربي زياد دارند ...


705
اصلاح طبع افراد بلغمی ... » کسانی که سرد مزاج هستند نباید در ... » مزاج صفراوی(گرم وخشک و ...


629
مزاج شناسی5) ویژگیهای افراد دارای مزاج سرد و خشک ... ویژگیهای افراد دارای مزاج گرم وخشک ...


803
اصلاح مزاج و ... غرب سرد وتر هستند .بیماریهای گرم وتر ،کبد صفرا گرم وخشک،استخوانی سرد وخشک ...


610
سرد وخشک: یا سوداوی ... بزرگترین هدف طب سنتی اصلاح مزاج افراد به سمت تعادل است که اطبای سنتی ...


754
سرد وخشک: یا سوداوی که معادل آن در طبیعت خاک ... اصلاح مزاج افراد چگونه انجام ...


155
روانشناسی تست روانشناسی روانشناسی رنگهااگر شخصیت افراد را بر اساس مزاج‌ها تنظیم کرده و ...


485
مشاور مدرسه - مزاج گرم و خشک یا صفراوی - مهارت های آموزشی، تربیتی و مهارت های زندگی


415
... آدمهای با مزاج (طبع) سرد ... غذاهای سرد و تر و گرم وخشک ... و رعایت اصلاح مزاج ...


792
مزاج چیست؟ شاید بتوان گفت که مزاج شناسی مهترین بخش در فهم طب سنتی است. برای اینکه با اهمیت ...


878
(منظور سرد و گرم بودن دست نیست) ... مزاج شناسی (آموزش تشخیص مزاج افراد) 5. توصیه های طبی ...


539
... هستند، مزاج سرد و مرطوب دارند که ... می باشد که با اصلاح مزاج می توان ... سرد وخشک.


64
رژیم غذایی مناسب در مزاج سُودایی ها : ... (سرد و خشک) ... البته باید رژیم غذایی آنها نیز اصلاح شود .


883
اصلاح مزاج در طب سنتی،برای سلامتی بسیار اهمیت دارد که در این مقاله به این موضوع خواهیم ...


482
مشخصات مزاج سرد تر; مزاج گرم و ...


434
... غلبه گرمی, طبع گرم وخشک, ... مزاج سرشتی یا جبلی، مزاجی ... ویژگیهای افراد دارای مزاج سرد و ...