593
دانستنی ها - محاسبه ساعت اضافه كار - داغ جنون قـــطره‌ی اشــکم به چشم تو ..... هر چند از دو چـشم ...


292
حداقل دستمزد ساعتی سال ... ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در ...


413
پرداخت اضافه کار به کارمندان دولت مشروط به انجام ... ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی ...


29
اضافه کار طبق قانون کار ساعتی چند ...


258
حداقل مزد ساعتی: اضافه کاری ... میزان هر ساعت کار و اضافه کاری ... حسن روحانی چند است ...


655
سوالات زیادی در خصوص اینکه در پایان هر دوره با چه فرمولی اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی را ...


808
حداقل مزد ساعتی: اضافه ... با احترام به محاسباپ شما در مورد نرخ اضافه کار ساعتی ... چند نکته مهم ...


383
14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...


798
چند رسانه‌ای ... ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه ... حداقل مزد ساعتی ...


392
منظور از اضافه کار چیست و کارگر برای اضافه کاری ... کاریکاتور/ دولت یازدهم دولت چند ...


802
منظور از اضافه کار چیست و کارگر برای اضافه کاری ... کاریکاتور/ دولت یازدهم دولت چند ...


777
حقوق هر کارگر بر اساس سازمان کار و امور اجتماعی ساعتی چند ... کار در سال 1390 ... اضافه کـار ...


595
وبلاگ خاص حقوق کار و ... تبصره ماده 59 اضافه ... به اين لحاظ هر چند شرط پيش بيني شده ...


581
مباحثی چون زمان توافقی اضافه کار و ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام می ... چند برابری!!! ...


368
قانون کار جمهوری اسلامی ایران با ... عنوان اعم از شیفت یا اضافه کار و ... برای چند بیت ...


617
اضافه کار یک ... اضافه کـار ساعـتی. ... چند نمونه از آراء صادره در هیات تشخیص که منتج شده از ...


188
نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار ... پرتقال خارجی کیلویی چند ... کار در ایران ساعتی چند؟


711
14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...


576
دستمزد کارگران ساعتی چند ... صحنه تولید و کار به شمار می روند؛ از ... های خود اضافه ...


179
چند نکته کلیدی ... بالاتر از ۲۲ ساعت اضافه کار ... در هفته بوده و هر ساعتی بیشتر از ان اضافه کار ...