479
اضافه-کاری-ساعتی-چند- ... مزایای نقدی غیر مستمر عبارتند از اضافه کار ،پاداش انجام کار ، فوق ...


96
من به تازگی در یکی از ارگان های دولتی مشغول به حسابرسی شدم. منتهی چون سابقه کاری در این زمینه ندارم میخواستم چند تا منبع در مورد حسابرسی مالی، اینکه از کجا شروع میشهف روند کار چطوره، و به کجا ...


322
خانه/ مزد یک ساعت اضافه کار سال 96 مزد یک ساعت اضافه کار سال 96. ... حداقل دستمزد ساعتی سال ۹۳ ...


975
هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال 93 به ازای هر 1 ... حداقل مزد ساعتی: اضافه ... چند ...


955
هر چند از دو ... این روش محاسبه اضافه کار برای هر پایه حقوق کاربرد دارد لذا جهت آشنایی ...


315
سوالات زیادی در خصوص اینکه در پایان هر دوره با چه فرمولی اضافه کار، سنوات ... چند نکته ...


373
حداقل دستمزد ساعتی مشمول قانون کار در سال ۹۶ به ... اضافه کاری ... دستمزد در چند سال ...


397
چند رسانه‌ای ... همچنین حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ...


11
حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر ...


717
اضافه کـار ساعـتی. ... چند نمونه از آراء صادره در هیات تشخیص که منتج شده از شکایات کارگران ...


140
۱1- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصمیم نامه ...


67
نشست شورای عالی کار که ساعتی پیش در ... درصدی به اضافه روزانه ... عبارتی ساعتی چند می ...


390
14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...


927
1- آنقدر سوال در این مورد از من شده است که تصمیم گرفتم مقاله کوتاهی در این مورد بنویسم .


529
چند نکته کلیدی ... بالاتر از آن اضافه کار محسوب نمی ... صورت ساعتی کار میکنم و هر روز در ...


304
حوزه تعاون; حوزه کار. قانون کار. فصل اول- متن قانون کار; فصل دوم - قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌


52
شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی ... یک ساعت اضافه کار: ۴, ... حداقل دستمزد ساعتی سال ...


976
"در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ... قیمت مسکن تا چند ...


234
حال اگر همین فرد چند روز بعد یعنی در سال 1388 استخدام می شد ... حداکثر اضافه کار ساعتی ...


462
ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی ... آخرین قیمت خودروی داخلی در بازار پس از نوسانات ارزی چند ...