507
سوالات زیادی در خصوص اینکه در پایان هر دوره با چه فرمولی اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی را ...


889
اضافه کار طبق قانون کار ساعتی چند ...


141
حداقل مزد ساعتی: اضافه کاری ... ببینم چطور حساب کردین میزان هر ساعت کار و اضافه کاری ... چند ...


917
دانستنی ها - محاسبه ساعت اضافه كار - داغ جنون قـــطره‌ی اشــکم به چشم تو ..... هر چند از دو چـشم ...


498
حداقل دستمزد ساعتی سال ... ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در ...


515
14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...


849
حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه ...


666
با احترام به محاسباپ شما در مورد نرخ اضافه کار ساعتی حداقل حقوق در سال 92 قابل ذکر است که ...


68
پرداخت اضافه کار به کارمندان دولت مشروط به انجام ... ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی ...


911
منظور از اضافه کار چیست و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت ...


854
حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ... دو جای خالی و چند گزینه برای استقلال


761
14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...


786
فرمول اضافه کاری: برای محاسبه اضافه کاری حقوق ماهانه بر تعداد ساعات کار تقیسم می شود تا حقوق ...


414
وبلاگ خاص حقوق کار و ... تبصره ماده 59 اضافه ... به اين لحاظ هر چند شرط پيش بيني شده ...


824
ساعت کاری طبق قانون کار چند ساعته؟ ... نرخ هر ساعت رو ضرب در ساعت اضافه کار خودتون کنید.


203
چند رسانه‌ای ... همچنین حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ...


669
آیا به کارشناس ساعتی حق اضافه کاری، سنوات و ... به عنوان کارشناس ساعتی مشغول به کار ...


841
چند تروریست بزدل به ساختمانی در مجلس نفوذ ... بدون اضافه ... اضافه کار پر کند در حقیقت روزی ...


887
اضافه کار یک ... اضافه کـار ساعـتی. ... چند نمونه از آراء صادره در هیات تشخیص که منتج شده از ...


767
دستمزد کارگران ساعتی چند ... صحنه تولید و کار به شمار می روند؛ از این ... و اضافه كابينه. صدا ...