191
سوالات زیادی در خصوص اینکه در پایان هر دوره با چه فرمولی اضافه کار، سنوات ... چند نکته ...


282
هر چند از دو ... این روش محاسبه اضافه کار برای هر پایه حقوق کاربرد دارد لذا جهت آشنایی ...


750
اضافه کار طبق قانون کار ساعتی چند ...


683
هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال 93 به ازای هر 1 ... حداقل مزد ساعتی: اضافه ... چند ...


395
14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ... ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...


602
حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه ...


421
ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه ... جدول 4 ساله تغییرات مزد ساعتی ...


368
۱1- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصمیم نامه ...


364
با سلام. "در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت آن فوق ...


642
با احترام به محاسباپ شما در مورد نرخ اضافه کار ساعتی حداقل حقوق در سال 92 قابل ذکر است که ...


721
حداقل دستمزد ساعتی سال 93 ... ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری ...


687
در دومین و آخرین قسمت از بررسی جزئیات بخش اضافه کاری و ساعت کار ... ساعتی که اضافه کار ...


422
14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...


700
ماده 15- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی و فوق العاده روزانه به این قبیل کارکنان ممنوع می ...


357
ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در ... مزد ساعتی ... چند میلیون ...


263
چند نکته کلیدی ... بالاتر از ۲۲ ساعت اضافه کار ... در هفته بوده و هر ساعتی بیشتر از ان اضافه کار ...


257
حذف سناریوی جبران کاهش خرید کارگران از سوی وزارت کار در حالی کلید خورد که کارگران نه تنها ...


6
چند رسانه‌ای ... ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال 93 از سوی حداقل ... مزد ساعتی ...


340
دستمزد کارگران ساعتی چند ... تحلیلگران بازار کار بر این باورند که مزد ... های خود اضافه ...


902
فرمول اضافه کاری: برای محاسبه اضافه کاری حقوق ماهانه بر تعداد ساعات کار تقیسم می شود تا حقوق ...