450
ماه رجب از ارزش و شرافت بسيار بالايي برخوردار است و اين شرافت و ارزش بدان دليل است كه اين ماه يكي از ماههاي حرام و يكي از زمانهاي ويژه‌ دعا است. …


880
اول روز از ایام البیض است و ثواب بسیارى براى روزه این روز و دو روز بعد وارد شده و اگر کسى قصد انجام اعمال اُمّ داوُد را دارد باید این روز را روزه …


869
روزهای سپید یا ایام البیض، به روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری گویند. به باور مسلمانان ایام البیض ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، دارای فضیلت بسیار می‌باشند.


302
اعمال ایام بیض در ماه رجب. مهم‌ترین عمل در این سه روز ... اعمال ایام البیض شب سیزدهم


999
اعمال ایام اعتکاف و آشنایی با اعمال ایام اعتکاف و ایام البیض و اعمال ایام اعتکاف و فضیلت سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم رجب و اعمال ایام اعتکاف را در نیک صالحی بخوانید


231
این کارشناس دینی با اشاره به ایام البیض ماه رجب ... وی در ادامه به اعمال ایام البیض ...


108
ایام البیض به روز‌های ۱۳ تا ۱۵ هر یک از ماه‌های قمری گفته می‌شود. اعمال ایام البیض خصوصا در ماه رجب بسیار فراوان است و ثواب زیادی هم دارد.


662
سیزدهم ماه رجب و اعمال اعتکاف. از جمله فضیلت ماه رجب آن است که ایام البیض در آن واقع شده یعنی روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم و اعتکاف برای خدا و …


316
یکی از اعمال مستحب در ماه رجب، اعتکاف است. مسلمانان روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب، در مساجد جامع گرد هم می آیند و برای نزدیکی به خدا به مدت سه روز با رعایت آداب و …


148
اول روز از ایام البیض است و ثواب بسیارى براى روزه این روز و دو روز بعد ... اعمال شب نیمه ماه رجب


176
اول روز از ایام البیض است و ثواب بسیارى براى روزه این روز و دو روز بعد ... اعمال شب نیمه ماه رجب


494
مستحب است كه در هریك از ماه رجب و شعبان و رمضان در شب سیزدهم دو ... اعمال ایام البیض ماه رجب ...


381
فضیلت و اعمال ماه رجب (لیله الرغائب، ایام البیض،...) ماه رجب از ارزش و شرافت بسیار بالایی برخوردار است و این شرافت و ارزش بدان دلیل است که این ماه یکی از ماههای حرام و یکی از زمانهای ویژه‌ دعا است.


136
اعمال ایام البیض; اعمال شب بیست و هفتم ... فضیلت و اعمال ماه مبارک رجب. ماه رجب ...


682
اعمال مستحبی ماه رجب اعمال مشترک ماه رجب سیزده رجب ... و همچنین اعمالی که در ایام البیض ...


91
مرحوم حضرت آیت الله العظمی جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب المراقبات بخشی از فضیلت و اعمال ایام نیمه رجب را آورده است.


964
اعمال ایّام البیض (۱۳، ۱۴، ۱۵ رجب) به روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه ایام البیض گویند که برایش اعمالی روایت شده است: شب سیزدهم مستحب است در هر یك از ماه رجب و شعبان و رمضان، در شب سیزدهم ...


736
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، به روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری «ایام البیض» گفته می‌شود که «ایام» جمع یوم به …


567
به روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری ایام البیض ( روزهای سفید ) گفته می شود و به عقیده مسلمانان ایام البیض ماههای رجب،‌ شعبان و رمضان دارای فضیلت بسیار است .


470
ماه رجب ، ماه ولایت و امامت ... اعمال شب اول ماه رجب: ... تاریخچه اعتکاف و ایّام‌البیض/چرا ...