328
11/15/2008 · سلام مفهوم نویز و اغتشاش پیچیدس اگه کامل خاستید میتونم براتون بفرستم اما اگه در حد رفع ...


298
همچنین پهنای باند سیستم حلقه بسته و خواص حذف نویز و اغتشاش کنترل کننده مقاوم با سیستم ...


168
کانال تلگرامی آمد نیوز تلاش کرد با اشاعه وحشی‌گری و خشونت اغتشاش ... نویز میندازن. اغتشاش ...


714
کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش ... اغتشاش و نویز ...


229
plc ، سیستم های dcs ، کنترل فیدبک pid ، سیستم های fcs ، فرایندهای ترمودینامیک، هیدرولیک ها، ردیابی، اغتشاش و نویز، قوام نسبت به پارامتر ها، کنترل پیشرو، کنترل متداخل، جبران سازهای تاخیر زمانی ...


538
در ضمن هر ۱۱ سال یکبار خورشید دارای نویز و اغتشاش الکتریکی بسیار زیاد می شود.


719
محصولات و خدمات خود را به مشتریان جدید معرفی ... ,معنی اغتشاش,ترجمه ...


286
manifest - اغتشاش یا اعوجاج؟ - ... نویز همیشه کنار من و مریم می نشست و من چقدر نویز رو دوست دارم.


826
نویز یا (اغتشاش) ... نویز باشد سیگنال به همراه نویز تقویت شده و اثر نامطلوبی بر روی دستگاه ...


349
طراحی کنترل‌کننده و تخمین‌گر معادله ریکاتی وابسته به حالت برای بازوهای مکانیکی با مفاصل انعطاف‌پدیر در حضور نویز و اغتشاش


478
نویز (اغتشاش الکتریکی) احتمالا تنها مبحثی در الکترونیک و مخابرات است که هر کس، بدون توجه به رشته تخصصی اش بایستی با آن آشنایی داشته باشد.


594
حالت زمان گسسته معادلات غیر درجهٔ دو اما با تنها اغتشاش جمع ... و iid برقرار باشد. نویز جمع ...


920
عنوان مقاله مقایسه عملکرد کنترل جدول بندی بهره ،مقاوم qft و h∞ درحذف اغتشاش عملگر و تضعیف نویز ژایرو در اتوپایلوت موشکها


204
مهمترین این موانع نویز است که موجب می شود که بسته به میزان اغتشاش ... خرخر و نویز در تلفن ...


481
عنوان مقاله طراحی کنترل کننده فازی مود لغزشی به همراه فیلتر کالمن توسعه یافته برای ربات دو درجه آزادی همراه با اغتشاش و نویز


442
ورودی اصلی در حذف کننده وفقی نویز سیگنال دارای اغتشاش‭y(k) ... برای کاهش تداخل برق شهر و نویز ...


959
سال یکبار خورشید دارای نویز و اغتشاش الکتریکی بسیار زیاد می شود. ( که آنرا سیکل خورشیدی ??


681
حذف فعال نویز,بررسی و شبیه سازی,سیستمهای حذف ... عکس بسامد اصلی پارازیت و اغتشاش ...


713
همچنین از تصاویر سونوگرافی کبد شامل نویز واقعی و همچنین تصاویر با نویز ساختگی برای آزمودن ...


528
کنترل وضعیت ماهواره از مسائل مهم می‌باشد اما به دلیل نویز و ... و لوله با ایجاد اغتشاش ...