692
نظارت کامل بر قیمت فروش میوه در خارج از میادین میوه و تره‌بار وجود ندارد و همین موضوع باعث می‌شود قیمت میوه‌ها بعضا تا سه برابر آنچه در میدان میوه و تره‌بار است فروخته شود.


670
: دلالانی که سال‌ها در کشاورزی ریشه دوانیده‌اند، دسترنج چندین ساله باغدار را به ثمن بخس می‌خرند و در مغازه‌ها به ۴ برابر قیمت می‌فروشند، کشاورز به نان شب محتاج می‌ماند و …


634
... محصولات میادین میوه‌ و تره‌بار از فعالیت ... افزایش ۶ برابری قیمت پرتقال از باغ تا مغازه!


711
افزایش 3 برابری قیمت میوه از ... در میدان میوه و تره‌بار ... میوه و تره بار تا مغازه ...


41
میدان میوه و تره بار ... قیمت چند برابری میوه ... تومان است، از افزایش قیمت این میوه در ...


774
سرقت 1000 کیلو برنج از مغازه مداح ... افزایش 3 برابری قیمت میوه از میدان تره‌بار تا مغازه ...


104
... در میدان میوه و تره بار خرید و قیمت این محصول در مغازه‌های ... مرغ از ۱۴ تا ۱۶ ...


875
قیمت بسیاری از اقلام میوه و تربار در مغازه‌های سطح شهر نسبت به میدان میوه‌و تره‌بار (عمده‌فروشی) بیشتر از سقف 35 درصد سودی است که برای ...


652
یلدا با بیشترین افزایش قیمت مواجه ... میوه و تره بار از ... بازار میوه از شمال تا ...


484
اختلاف ۱۰ برابری قیمت مسکن از ... در میدان تره‌بار تا ... قیمت میوه از باغ تا مغازه ۵ ...


61
دلالانی که سال‌ها در کشاورزی ریشه دوانیده‌اند، دسترنج چندین ساله باغدار را به ثمن بخس می‌خرند و در مغازه‌ها به ۴ برابر قیمت می‌فروشند، کشاورز به نان شب محتاج می‌ماند و …


879
سرقت 1000 کیلو برنج از مغازه مداح مشهور ... افزایش 3 برابری قیمت میوه از میدان تره‌بار تا مغازه ...


99
... در میدان میوه و تره بار ... میوه و تره بار را 3 تا 4 ... از گرانی 5 برابری قیمت ...


279
قیمت میوه و تره‌بار در مغازه‌های سطح شهر بر اساس آنچه مصوب شده است باید حداکثر 35 درصد بیشتر از قیمت‌های میدان میوه و تره‌بار باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر اقلام بیشتر از سقف تعیین شده ...


768
به نظر می رسد روند افزایش قیمت میوه که از ... قیمت میوه در مغازه ... میوه و تره بار از میدان ...


819
در حالی که میوه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران فراوان و ارزان است، قیمت در سطح شهر پایین نیست، کامیوندار، مغازه‌دار و دلال سهم خود را از جیب کشاورز و مردم بر می‌دارند.


430
افزایش پنج برابری قیمت میوه‌ از باغ تا مغازه، تنها باعث پر شدن کیسه‌ای شده که دلال‌ها برای جیب مردم دوخته‌اند و خبری از منافع اقتصادی تولیدکنندگان نیست.


906
در حالی که رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اجرای طرح نظارت و تنظیم بازار میوه را مانع افزایش قیمت میوه اعلام کرد، اما گزارش میدانی نشانی از کاهش قیمت میوه نیافته است.


218
قیمت انواع میوه در سازمان میادین میوه و تره‌بار بین ۳ تا ۵ هزار تومان و ... حمایت از ...


228
در چنین وضعیتی قیمت میوه ها از مغازه‌ای ... ۲۱ هر شب تا پاسی از نیمه ... میدان میوه و تره بار;