602
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


249
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کاهش ۳۵ درصدی جرایم و تصادفات نوروزی در تهران خبر داد.


937
... مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده ... آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه ...


778
سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ به آمادگی پلیس پایتخت برای مقابله ...


303
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید ...


325
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ماموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


453
... به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی ... پلیس برای مقابله با ...


344
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


475
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


837
کاهش جرایم در نوروز/ آمادگی پلیس برای مقابله با ... مقابله با تهدید احتمالی ... هرگونه تهدید ...


442
کاهش جرایم در نوروز/ آمادگی پلیس برای مقابله با ... مقابله با تهدید احتمالی ... هرگونه تهدید ...


453
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ماموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


516
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


965
فرمانده انتظامی تهران بزرگ علت حضور پررنگ ماموران پلیس در خیابان‌های پایتخت را بالابردن ...


51
... پلیس برای مقابله با ... آمادگی پلیس برای مقابله ... با هرگونه تهدید احتمالی و ...


235
کاهش جرایم در نوروز/ آمادگی پلیس برای مقابله با تهدید احتمالی داعش


656
... " به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با ... احتمالی آمادگی ... با هرگونه تهدید ...


123
... با تهدیدات احتمالی ... به آمادگی پلیس پایتخت برای ... مقابله با هرگونه تهدید ...


681
... مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده ... آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه ...


423
... به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با ... احتمالی آمادگی ... با هرگونه تهدید ...