44
... یک هزار و 700 تن سیب زمینی مازاد، یک هزار و 380 تن در مسیر اجرای ... قانون خرید تضمینی بود .


742
... خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در ... شده و وب سایت ...


806
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید ... امحای ۱۷۰۰ تن سیب زمینی ...


222
خرید تضمینی سیب زمینی ... امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید ...


934
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید ... خرید تضمینی سیب زمینی ...


553
... یک هزار و ۷۰۰ تن سیب زمینی در ... قانون انجام شود ... دفن یک هزار و ۷۰۰ تن سیب ...


48
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


974
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


611
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


767
... در زمین داعش و ... امحای 1700 تن سیب زمینی ... 1700 تن سیب‌زمینی را در ...


699
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


730
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


801
‌صادرات 350 تن سیب‌زمینی به عراق و ... یه یک هزار تن ... تن سیب‌زمینی دیگر در ...


10
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


841
... ۴۰۰ هزار تن سیب زمینی ... شده در قانون خرید تضمینی و ... امحای سیب زمینی در ...


858
رزمایش بزرگ محمد رسول الله ص ۴ نیروی زمینی ارتش - 216. دبلیو ...


226
... تن سیب زمینی با کدام توجیه؟! آیا با مسؤولان بی تدبیر در خصوص امحای سیب زمینی ... یک ...


544
سیب زمینی‌های امحا شده محصول کشاورزان جهرم بود! ... به خرید سیب‌زمینی در جهرم و ...


878
جدیدترین و ... در پایان معاملات امروز شنبه 7 اذر ماه 94، با ریزش 99 واحدی به عدد 69 هزار و ...


646
... خرید تضمینی سیب‌زمینی ... از امحای 300 هزار تن سیب ... سیب‌زمینی و پیاز در ...