732
پیش‌بینی شده نرخ رشد ... آن‌ها تجارت دریایی در خزر را ... است. گیلان در رشته‌های ...


886
... است و از این امنیت در ... دریایی در خزر گسترش می یابد/ قرار گیری دریای خزر در ...


433
... دریایی که در دریای خزر ... محقق شده است و زیرساخت های ... تجارت در دریای خزر است:


373
... حاشیه دریای خزر در سال‌های 2015- 2018 ... پیش بینی شده است، در منطقه ... ناچیز آن در امنیت خزر ...


198
... برای فعالیت‌های سیاسی ... در امنیت دریایی ... قدرت دریایی ارائه شده است.


961
... ، ایران از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده ... فعالیت‌های ... در حال رشد است و ...


454
... های اعمال شده بر ایران در این ... شده است. ... دزدان دریایی در دریای خزر و ...


923
... منطقه دریای خزر در توسعه ... تسهیل تجارت است یا ... ونقلی در حوزه‌های دریایی، ریلی ...


720
... دریایی در دریای خزر ... در منطقه را باعث شده است ... های نفتی دریای خزر ...


849
در این تحقیق سعی شده است ،که ابتدا ... تفریح،تجارت ویا فعالیت های ... دریای خزر.


144
... های ایران که باعث کندی ... دریایی در دریای خزر ... و فک دریای خزر شده است.


668
... دریایی رو به رشد بوده است ... در دریای خزر)و در آب های ... شده و امروزه در تجارت ...


834
... وسلطه بر منابع انرژی دریای خزر که در سال‏های ... دریای خزر، باعث ... شده است: 1- حوزه‏های خزر ...


478
ک شرکت ساختمانی در جمهوری آذربایجان قصد دارد در پروژه ای ضمن ایجاد چند جزیره مصنوعی در دریای خزر بلندترین برج جهان را نیز در سواحل خزر بنا کند.


262
مهم ترین نوآوری های سال 2017 در حوزه امنیت. ... های امنیتی ارائه شده در ... و دریای خزر است ...


70
... دریای خزر به شورای امنیّت ... در دریای خزر متضاد است. ... شده است. در بین کشور‌های ...


47
طرح های اکتشافی و نصب سکو در دریای خزر. الف) فعالیت ... دریایی مناسب فعالیت های ... شده است ...


26
... دریایی در استان گیلان ... خزر در سال جاری باعث شده تا ... است. دریای خزر در ...


919
... های گردشکری کنترل شده در ... هکتار در نزدیکی دریای خزر در ... دریایی است که ...


283
... استان گیلان محدود شده‌است. ... های تالش و دریای خزر و در ... تخصص‌های دریایی در رشت ...