734
هنر روان آشوب : هنرمندان با استفاده از دارو هاى چون Muskalin . L S D و Selocibin حالت غير نورمال روانى ...


227
امپراطور اینترنت و فیس بوک و یوتیوب و تویتر و کل اینترنت Emperor of the Internet, Facebook, YouTube and Twitter and the ...