331
انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین انتقال اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ...


896
از سوی دیگر، انتقال کارمندان رسمی یا ... شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه ...


57
با ابلاغ مصوبه هيئت وزيران؛ انتقال و ماموریت کارکنان پیمانی امکان پذیر شد


525
انتقال كارمندان در ... توافق با کارمندان جهت بازخریدی ... پیمانی شهرداری هستم و ...


779
براساس این آیین نامه، کارکنان رسمی و پیمانی با ... جزئیات تسهیلات دولت براى انتقال کارمندان ...


61
روند درخواست و اجرای ماموریت یا انتقال. ... 17- تمدید پیمان نامه کارمند پیمانی و قراردادی و ...


725
نقل و انتقال: جابجایی کارمندان رسمی ، پیمانی بین مراکز و واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی


104
همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد ... عدم امکان انتقال کارکنان پیمانی دارای ...


259
انتقال مستخدم پیمانی در سایر ... عدالت رای داده که کارمندان پیمانی ...


593
شرایط تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی از پیمانی به ... کارمندان ... انتقال دادن از ...


22
جزئیات و شرایط انتقال کارمندان ... خدمتی کارکنان رسمی‌و پیمانی 5 سال و کارکنان ...


182
تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در ... آخرین وضعیت انتقال کارمندان از ...


788
پــیــشــخــوان دولـــت - انتقال کارمندان از شهر تهران - خدمات رسانی آنلاین مخابرات . بیمه بانک خودرو سلامت رایانه و...


425
به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ... انتقال کارمندان ...


424
با ابلاغ «آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران» و لازم الاجرا بودن آن از اول امسال، شرایط برای انتقال کارمندان رسمی، پیمانی …


146
از سوی دیگر، انتقال کارمندان رسمی یا ... شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه ...


222
شرایط «استخدام رسمی کارمندان ... تمدید دوساله دوره آزمایشی، تبدیل به استخدام پیمانی ...


669
تبصره 1- تبدیل وضعیت کارمندان آزمایشی ... به پیمانی و یا لغو ... دیگری انتقال می یابند ...


437
انتقال : عبارت است ... 8- ماموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون حداکثر تا سقف مدت قرارداد یا ...


313
دولت به طور جدی موضوع انتقال کارمندان ... حداقل پنج سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی ...