146
تولید سوخت پاک از فضولات حیوانی ... در سالهای اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی ، پدیده بحرانی ...


264
آنها در این کاوش مقداری مواد غذایی کپک زده و شواهدی از تولید انرژی از فضولات حیوانی نیز ...


43
مقاله پتانسیل یابی انرژی حاصل از بیوگاز ناشی از زباله های شهری و فضولات حیوانی در ایران, در ...


810
در حالی فصل دوم حفاری در «تپه دشت» از محوطه‌های اقماری شهر سوخته پایان یافت که باستان ...


507
مقاله ارزیابی دستگاه بیوگاز قابل حمل با فضولات حیوانی, ... رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی.


496
آنها در این کاوش مقداری مواد غذایی کپک زده و شواهدی از تولید انرژی از فضولات حیوانی نیز ...


911
استفاده از سوخت های جایگزین، جهت جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و همچنین صرفه اقتصادی ...


383
مجله: دانشگاه انقلاب - خرداد 1361 - شماره 12 ; ; تولید انرژی از فضولات حیوانی


949
انرژی بیوگاز (گاززیستی) در حقیقت انرژی حاصل از تخمیر فضولات حیوانی و باقیمانده‌های گیاهی و ...


629
فضولات حیوانی حاوی انرژی زیادی است که می تواند جایگزینی برای سوخت های فسیلی باشد.با اینحال ...


100
تولید بیوگاز از فضولات حیوانی بیوگاز به نام ... بتواند نیازهای انرژی و کود غنی ‏برای ...


503
هندی ها از شیوه ابتکاری جدیدی برای تولید برق استفاده می کنند که بر استفاده از فضولات حیوانی ...


774
بیوگاز منبع انرژی تجدید شدنی را که تمیز و براحتی قابل کنترل است فراهم ... (کود و فضولات حیوانی)


918
محققان شرکت انرژی پاک (Green energy) ... هندی‌ها با استفاده از فضولات حیوانی، برق تولید می‌كنند.


796
آنها در این کاوش مقداری مواد غذایی کپک زده و شواهد تولید انرژی از فضولات حیوانی نیز یافتند.


945
این منبع حدود ۱۴ درصد از انرژی اولیه جهان را تأمین می‌نماید و در حال حاضر ... فضولات حیوانی ...


947
پژوهشگران دانشگاه صنعتی کرمانشاه با عرضه دستگاهی توانستند با فضولات 3 راس گاو انرژی یک ...


860
طرح پایلوت تولید انرژی از فضولات دامی ... بیوگاز، تولید انرژی از فضولات حیوانی ...


564
انرژی بیوگاز (گاززیستی) در حقیقت انرژی حاصل از تخمیر فضولات حیوانی و باقیمانده‌های گیاهی و ...


500
بازیافت - بازيافت فضولات دامي وتوليد بيوگاز راهي جهت توليد انرژي - زیبایی بازیافت در ...