610
11/26/2012 · استفاده بهینه از گازهای زاید و فضولات حیوانی ... کربنی و تولید انرژی پاکیزه در ...


109
تولید بیوگاز از فضولات حیوانی ... شود و بتواند نیازهای انرژی و کود غنی ‏برای کشاورزی ...


305
این منبع حدود ۱۴ درصد از انرژی اولیه جهان را تأمین می‌نماید و در حال حاضر ... فضولات حیوانی ...


244
زیست گاز یک منبع تجدیدپذیر انرژی ... در مورد مخزن وحجم مواد اولیه بیو گاز اب و فضولات حیوانی ...


574
هدف از انجام این تحقیق بررسی پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی از منابع ... (فضولات حیوانی ...


981
انرژی بیوگاز (گاززیستی) در حقیقت انرژی حاصل از تخمیر فضولات حیوانی و باقیمانده‌های گیاهی و به طور کلی ضایعات آلی است که در اثر این فرآیند گازهای متان (حداکثر 70 درصد) و دی‌اکسید کربن آزاد می ...


970
فضولات انسانی: فضولات انسانی را هم در گلکاری و هم در سبزی کاری ... انرژی فضولات حیوانی, ...


974
امروزه دست یابی به منابع انرزی پاک و مطمئن یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار است.بیوگاز با داشتن ویژگی هایی از قبیل تولید انرژی پاک؛بهبود محیط بهداشتی روستا و تولید کود حیوانی که منبع اصلی مواد ...


548
بیوگاز منبع انرژی تجدید شدنی را که تمیز و براحتی قابل کنترل است فراهم ... (کود و فضولات حیوانی)


114
جمع آوری فضولات حیوانی و درآمد چند میلیونی اش افرادی که زندگی شهری دارند در آرزوی داشتن حیوانی خانگی هستند بدون آنکه باعث کثیفی و اذیت دیگران شود


406
انرژی بیو گاز(گاززیستی) یکی از تمیزترین – قابل کنترل ترین و قابل تجدیدترین گازهای جایگزین سوخت های حیاتی است .


497
بیوگاز منبع انرژی تجدید شدنی را که تمیز و براحتی قابل کنترل است فراهم ... (کود و فضولات حیوانی)


93
جمع آوری فضولات حیوانی و درآمد چند میلیونی اش افرادی که زندگی شهری دارند در آرزوی داشتن حیوانی خانگی هستند بدون آنکه باعث کثیفی و اذیت دیگران شود


853
در زمینه استحصال انرژی از زباله و ... یا فضولات دامی ... که فقط از کود حیوانی و انسانی ...


383
بیوگاز منبع انرژی تجدید شدنی را ... ورمونت جایی است که در آن از فضولات حیوانی برق تولید می ...


878
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی از اجرای پایلوت تولید انرژی از زیست توده خبر داد و گفت: در این طرح گاز مورد نیاز یکی از روستای کشور را با استفاده از فضولات حیوانی تامین کردیم.


629
انرژی بیوگاز (گاززیستی) در حقیقت انرژی حاصل از تخمیر فضولات حیوانی و باقیمانده‌های گیاهی و به طور كلی ضایعات آلی است كه در اثر این فرآیند گازهای متان (حداكثر 70 درصد) و دی‌اكسید كربن آزاد می ...


181
آنها در این کاوش مقداری مواد غذایی کپک زده و شواهدی از تولید انرژی از فضولات حیوانی نیز ...


694
استفاده از انرژی بیو گاز در مناطق ... می تواند از فضولات حیوانی، ضایعات کشاورزی ...


9
انرژی بیوگاز (گاززیستی) در حقیقت انرژی حاصل از تخمیر فضولات حیوانی و باقیمانده‌های گیاهی و به طور کلی ضایعات آلی است که در اثر این فرآیند گازهای متان (حداکثر 70 درصد) و دی‌اکسید کربن آزاد می ...