699
زنجان - ایرنا - قایم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: تکنسین های اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان جهت انجام ...


36
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


855
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


653
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


811
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ... انتقال این زن باردار به ...


27
نزدیکترین ایستگاه مترو به بیمارستان رازی اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت


662
مسیر رفتن به بیمارستان رازی اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ...


464
زنجان - ایرنا - قایم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: تکنسین های اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان جهت انجام ...


840
شهروند نوشت: مادر بارداری که برای وضع حمل به بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس منتقل شده بود با گذشت چند ساعت به کما رفت و جان خود را ز دست داد.


285
... به منظور انتقال ... خالی نداشت. من هم او را به ... زن باردار در بیمارستان ٢٢ ...


212
زنجان - ایرنا - قایم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: تکنسین های اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان جهت انجام ...


509
شهروند نوشت: مادر بارداری که برای وضع حمل به بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس منتقل شده بود با گذشت چند ساعت به کما رفت و جان خود را ز دست داد.


527
... به منظور انتقال ... خالی نداشت. من هم او را به ... زن باردار در بیمارستان ٢٢ ...


517
... این دو زن باردار که ... 40 زنجان - دندی به بیمارستان ... را به بيمارستان انتقال مي ...


362
ثانیه‌ها بسرعت می‌گذشتند و تیم امداد و نجات هلال‌احمر تبریز مستقر در بالگرد، با نگرانی چشم به مادر بارداری دوخته بودند كه چیزی به زایمانش نمانده بود و تعلل در ...


940
... توسط اورژانس 115 زنجان ... و به موقع ، زن باردار را به ... مادر باردار را به بیمارستان ...


139
ساری از انتقال 454 مصدوم و بیمار توسط اورژانس هوایی از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون خبر داد.


515
مادر و مادربزرگ از همان شب اول که پسر ٢٣ ساله را به اورژانس ... بیمارستان را ... را به دهان زن ...


764
نوزاد دختر در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ پایگاه ۲ شهری دوگنبدان متولد شد.


458
مهم ترین موارد اورژانس مربوط به چشم را ... انتقال‌ به‌ بیمارستان ... را به‌ بیمارستان ...