371
زنجان - ایرنا - قایم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


945
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت زنجان ... اورژانس زنجان فرصت ...


67
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ... انتقال این زن باردار به ...


134
نزدیکترین ایستگاه مترو به بیمارستان رازی اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان ...


92
کوچکترین نوزاد متولد شده بیمارستان زنجان. ... با خودرو به داخل اورژانس ... در بیمارستان ...


543
من را به خاطر داشته باش . ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت;


670
مسیر رفتن به بیمارستان رازی اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت


9
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


698
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


149
پان يرانيسم اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت زنجان - ایرنا - قایم ...


814
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


844
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


588
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


255
شرط زایمان طبیعی زنان باردار ... به گزارش خبرنگار سلامت ... زايمان و نازایی، توضیحاتی را ...


151
با اعلام مرکز هدایت بحران فوریت های پزشکی اورژانس بالگرد ... برجام» را ... به مادر فرصت ...


174
... این دو زن باردار که ... 40 زنجان - دندی به بیمارستان ... را به بيمارستان انتقال مي ...


603
پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط تحریم است ...


507
... ای را برای تمام بیمارستان‌های ... فوریت به اورژانس ... زن معتاد باردار ...


398
یکی از این آرا الزام زن به تمکین را ... زنجان انتقال ... باردار را به بیمارستان ...


578
حمله مرد شیطانی به زن باردار ... انتقال اجساد وجود نداشت ... عفونی بیمارستان را با ...