362
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان ... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از ...


264
... به سازمان اوقاف و امور خیریه. ... فرهنگي و تبليغي در مازندران ... اوقاف و امور ...


145
اوقاف و امور خیریه مازندران. ... بیانیه سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت 12 ...


804
... وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه ... تا وقف به فقرا و مساکین، امور خیریه، مسائل دینی ...


877
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان از بازدید بیش از یک میلیون و 200 هزار زائر و گردشکر از ...


44
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران از ... اوقاف و امور خیریه ...


34
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از ... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از وجود 23 ...


5
... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از ثبت‌نام ...


16
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از برگزاری همایش ... مدیرکل اوقاف و امور خیریه ...


232
... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان ...


14
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف مازندران ... اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران ...


53
... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان ...


992
... مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: اوقاف ... مدیرکل اوقاف و امور خیریه ...


218
... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان ... اوقاف و امور خیریه مازندران با ...


711
مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 74 وقف جدید در مازندران به مساحت 25 هزار مترمربع به ...


322
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اخذ هزار و ۲۵۰ سند مالکیت موقوفات در سال گذشته در این ...


846
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه ... و امور خیریه مازندران ...


360
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: ... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: ...


143
... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت : ... مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار ...


320
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به ... مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ...