853
پروژه " خانه کشتی شهید رضایی مجد " احداث شده توسط سازمان عمرانی مناطق با حضور شهردار تهران ...


453
آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» با حضور قهرمانان ورزشی، توسط محمدباقر قالیباف افتتاح شد.


687
آکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز شنبه با حضور مادر این شهید در منطقه 11 تهران به بهره برداری ...


361
... تهران. آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» توسط شهردار تهران و با حضور قهرمانان ورزشی افتتاح شد ...


521
تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز- شنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران ...


727
آکادمی کشتی «شهید رضایی مجد» با حضور قهرمانان ورزشی، توسط محمدباقر قالیباف افتتاح شد.


523
... افتتاح آکادمی کشتی شهید ... کشتی «شهید رضایی مجد ... توسط شهردار تهران و با حضور ...


942
ایرنا_تهران _ آکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز شنبه با حضور مادر این شهید در منطقه 11 تهران به ...


118
... رضایی مجد با حضور شهردار تهران افتتاح شد . تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز ...


525
... مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... حضور شهردار تهران افتتاح شد .


745
... رضایی مجد با حضور شهردار تهران افتتاح شد . تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز ...


734
... مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... حضور شهردار تهران افتتاح شد .


192
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


598
... رضایی مجد با حضور شهردار تهران افتتاح شد . تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز ...


132
... افتتاح آکادمی کشتی شهید ... رضایی مجد با حضور شهردار ... تهران روز شنبه برگزار شد ...


341
با سلام به دوستداران هنر چهل ... اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران افتتاح شد ...


728
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


272
... و ۲۰ تهران با حضور شهردار ... در آکادمی کشتی شهید رضایی ... شهردار تهران تکذیب شد ...


975
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


98
آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» با حضور قهرمانان ورزشی، توسط محمدباقر قالیباف افتتاح شد.