422
پروژه " خانه کشتی شهید رضایی مجد " احداث شده توسط سازمان عمرانی مناطق با حضور شهردار تهران ...


702
آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» با حضور قهرمانان ورزشی، توسط محمدباقر قالیباف افتتاح شد.


443
تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز- شنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران ...


756
... تهران. آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» توسط شهردار تهران و با حضور قهرمانان ورزشی افتتاح شد ...


799
ایرنا_تهران _ آکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز شنبه با حضور مادر این شهید در منطقه 11 تهران به ...


893
تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز- شنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران ...


873
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


875
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


696
او در آکادمي کشتی شهید رضایی مجد که ... توسط شهردار تهران و با حضور قهرمانان ورزشی افتتاح شد.


125
... شهردار تهران با اشاره به بی ... روز شنبه در آیین افتتاح آکادمی کشتی ... در ایران زده شد ...


968
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


642
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


655
او در آکادمي کشتی شهید رضایی مجد که ... توسط شهردار تهران و با حضور قهرمانان ورزشی افتتاح شد.


406
... شهردار تهران با اشاره به بی ... روز شنبه در آیین افتتاح آکادمی کشتی ... در ایران زده شد ...


153
... گشوده شد/ افتتاح ... آیین افتتاح آکادمی کشتی شهید رضایی مجد در منطقه 11 تهران با اشاره ...


561
دیروز با حضور ... در آکادمی کشتی شهید رضایی مجد ... نخواهد شد. شهردار تهران در ...


569
... در آن حضور داشتند موجب شد ... افتتاح آکادمی کشتی شهید رضایی مجد در منطقه 11 تهران با ...


684
بیماری جدید علت استعفای شهردار تهران; قیمت دلار صرافی‌ها و دلالان یکسان شد! ... پلیس با زن ...


826
... همایش زنان ایثارگر تهران با حضور ... افتتاح شد. ... و شهردار تهران باغ ...


308
نخستین کتابخانه سیار شهرستان اقلید مزین به نام شهید جواد جمالی امروز با حضور مدیرکل ...