955
ویژگی عمده فلزات از نظر خصوصیت الکتریکی این است که این ... مقاومت الکتریکی یک رسانای فلزی به ...


192
هم‌چنین اجسام رسانای جریان ... الکتریسیتهٔ ساکن منبعی برای بار الکتریکی جسم است و اگر دو ...


220
آیا می دانید که طلا بهترین رسانای الکتریکی است؟ آیا می دانید زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم است؟


730
خاموش کردن آتش گوگرد دشوار است. ... دهد زیرا گوگرد رسانای خیلی ضعیف ... الکتریکی ...


597
آیا می دانید که طلا بهترین رسانای الکتریکی است؟ آیا می دانید زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم است؟


189
آیا میدانید که زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست؟ آیا ... رسانای الکتریکی است ...


495
آیا میدانید ... وجود آوردن بلوری است که از نظر الکتریکی ... اکسیژن ، گوگرد ، هالوژنها و ...


978
آیا میدانید که زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست؟ ***** آیا ... رسانای الکتریکی است ...


544
آب خالص می جوشد و رسانای جریان الکتریکی است. ... رسانای جریان الکتریکی ... است. آیا تا به ...


815
آیا میدانید طلا بهترین رسانای الکتریکی است؟ آیا ... ( شامل منگنز ، سیلیسیم ، فسفر و گوگرد ) ...


679
آیا میدانید که زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست؟ آیا ... رسانای الکتریکی است ...


457
... کنیم ترکیبی از کلروسدیم است- آیا می ... گوگرد به صورت است گوگرد + آهن ... رسانای الکتریکی.


996
در این متن به چند خاصیت فیزیکی گوگرد مشاهده شده است،‌با ... 1-آب رسانای خوبی ... است. آیا در ...


376
آیا میدانید که زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست؟ ***** آیا ... رسانای الکتریکی است ...


399
... گرد گوگرد ... رسانای الکتریکی ... ایا میدانید رادیم گرانترین فلز است ایا میدانید تمامی ...


634
آیا میدانید ... با استفاده از ماده نیمه رسانای ... یک موتور الکتریکی است که از حالت دوار در ...


306
ایا میدانید تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مواقع انجماد حجمشان کاهش می یابد.


541
آیا می دانید ; سوسک توپچی (بمب افکن ) آلیاژهای ... نفتا چه ماده ای است ...


931
آیا میدانید که زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست؟ ***** آیا ... رسانای الکتریکی است ...


517
در یک محلول، یک ماده در ماده دیگری حل شده است. ... آیا هر چیزی می ... گوگرد کربن و ید از جمله ...