823
خودروهای ثبت‌نامی در طرح ... خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند .


818
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند ایران خودرو ...


861
... نه سند می‌زنند نه تحویل ... ایران خودرو و سایپا از هفته گذشته زمان تحویل خودروهای ...


355
... ایران خودرو و سایپا ... نامی را نه سند می‌زنند ... تحویل خودروهای ثبت‌نامی ...


934
زمان تحویل خودروهای ثبت نامی ... نامی را نه سند می‌زنند ... ايران خودرو و سایپا ...


235
... را نه سند می‌زنند نه تحویل ... تحویل خودروهای ثبت‌نامی را ... ایران خودرو و سایپا تا ...


266
- اطلاع از وضعیت خودرو ثبت نامی در ایران خودرو. ... تازه ها بهترین مطالب روز ایران و ...


941
... نامی را نه سند می‌زنند ... ثبت نامی. ایران خودرو و ... تحویل خودروهای سایپا و ...


71
... تحویل خودروهای ثبت نامی سایپا ... های سایپا و ایران خودرو ... را کی تحویل می دهند؟


794
گروه صنعتی ایران خودرو طرحی را ... داخلی گروه خودرو سازی سایپا ... و تحویل ندادن... خودرو ...


862
... نامی را نه سند می‌زنند ... ثبت نامی. ایران خودرو و ... تحویل خودروهای سایپا و ...


162
... خودروهای سایپا 131 و ... به ثبت نام و تحویل خودرو ... را افزایش می دهند.


785
گروه صنعتی ایران خودرو طرحی را ... داخلی گروه خودرو سازی سایپا ... و تحویل ندادن... خودرو ...


800
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند . خودروهای ...


537
... تاریخ تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود ... پلاک و سند ... خودرو تحویل گرفته و ...


722
... تحویل خودروهای ثبت نامی ... و ایران خودرو بازار را ... نامی ایران خودرو و سایپا ...


74
انصراف از ثبت نام خودروهای مشمول طرح تسهیلاتی امکان پذیر نیست و ... ثبت نام خودروهای ...


151
... و تحویل خودرو چند ... خودرو را از ايران ... نشده و سند خودرو در ...


357
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


228
محصولات گروه خودرو سازی سایپا, ... خرید خودرو . ... لیست ثبت نام ها و پرداخت ...