432
اما ترسیم خط مرزی در این منطقه آنقدر پیچیده است که شاید در نهایت معلوم شود جنگنده های ترک هم برای شلیک موشک علیه جنگنده های روسی وارد حریم هوایی سوریه شده باشند.


977
مادرید- ایرنا- روزنامه ا ب ث اسپانیا روز چهارشنبه در گزارشی نوشت، به رغم تنش های ایجاد شده بین روسیه و ترکیه ، این دو کشور باید برای هدف اصلی خود که مبارزه با داعش می باشد، متحد شوند.


317
ا ب ث:روسیه و ترکیه باید ... با داعش می باشد، متحد شوند ... صادق علیه‌السلام و به ...