100
روز 26 مرداد 1369 ايران اسلامي شاهد بازگشت آزادگان سرافرازي ... خدمات به آزادگان را در ...


188
بازگشت به کار مجدد ایثارگران چه مراحلی دارد و شامل کدام گروه از ایثارگران می شود؟


77
پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران خبر، اخبار آزادگان، جانبازان، شهدا و ایثارگران


205
بررسی قانونی مساله اعاده به کار آزادگان به گزارش ... تقاضای بازگشت به کار را داشتند ...


909
پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران خبر ... ندارد و اینگونه بازگشت به کار این افراد که ...


405
سوال/ بازگشت به کار مجدد ایثارگران چه مراحلی دارد و شامل کدام گروه از ایثارگران می شود؟


264
همزمان با ۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان به میهن ... برابر کار بزرگ آزادگان و ...


861
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، به همت موسسه فرهنگی ... ۱۶ سال سالم به میهن بازگشت.


521
مدیریت منابع انسانی - موافقت مجلس با بازگشت آزادگان به خدمت - موضوعات مربوط به مدیریت منابع ...


971
در صـورت بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت ... آزادگان سایر ... به کار گیری ...


705
اسیر 8173 خیبر(اردوگاه رمادی 2 کمپ هفت) - پاسخ به پرسش در خصوص بازگشت به کار آزادگان - دینی ...


113
امکان بازگشت به کار جانبازان و آزادگان. در بخشی دیگر از این بخشنامه در خصوص بازگشت به کار ...


789
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، سوال/ بازگشت به کار مجدد ایثارگران چه مراحلی ...


612
خاطره رهبر انقلاب از بازگشت آزادگان. ... گروه از آزادگان به میهن اسلامی ... کار خدا بود، این ...


393
آزادگان کمی به ... اختیارات ناشی از گردش کار پرونده‌های مسدود به شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۱/۱۱ ...


945
در پی بازگشت آزادگان به ایران دستور ... ها مسئولیت این کار عظیم را به دوش گرفت و ...


606
بررسی قانونی مساله اعاده به کار آزادگان ... اند می‌توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت ...


471
امروز 26 مرداد مصادف است با روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی


401
وزیر تعاون، کار و ... در این ایام آزادگان به آغوش خانواده‌ها باز گشته و ... سالروز بازگشت; 26 ...


257
سلام چرا بعضی از دستگاه های دولتی با طرح باز گشت آزادگان به خدمت ... بازگشت به کار ...