780
با غم دوریت بگو چه کنم؟ - و اینجاست که دیوانه میشود از عشقت دل عاشق من…


869
sms: گر با غم دوریت نسازم چه کنم محبت تنها هدیه ای است که احتیاج به بسته بندی ندارد! گفتی دور منو خط بکش ، کشیدم حالا تو در محاصره ی منی!


838
روزهای خوب زندگی - گر با غم دوریت نسازم چه کنم... - بیا ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد


355
روزهای خاکستری - با غم دوریت چه کنم؟؟ - قاصدک: ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند!


764
نگاهم غریبانه به هر آنچه در اطرافم است خیره شده است . چشمانم به در دوخته است شاید بیاید و مرا از این انتظار رهایی بخشد .


886
کنار آمدن با مرگ عزیز مان یکی ... ریختن غم از دست دادن ... با خیانت همسرم چه کنم ...


799
با چه کس خلوت کنم تا گم شود دلتنگی ام - دلم میخواد که قلب من همیشه ... ولي با كوله باري از غم


691
صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم: تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم: دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود


648
مشكي پوشان ايران - با غم دوریت چه کنم؟ - عاشقانه ترین وبلاگ در بلاگفا ( پاتوق عاشقان شکست خورده!!!)


646
با غم دوریت چه کنم؟؟. من محکوم شدم به تنهایی... کوله بارم را به دستم دادی و مرا از جزیره قلبت تبعید کردی به


920
با غم دوریت چه کنم؟؟. من محکوم شدم به تنهایی... کوله بارم را به دستم دادی و مرا از جزیره قلبت تبعید کردی به


594
با غم دوریت چه کنم؟؟ من محکوم شدم به تنهایی... کوله بارم را به دستم دادی و مرا از جزیره قلبت تبعید کردی به


670
راستی در این چند وقت که حتی نمی توانم تورا دورا دور ببینم،با غم دوریت چه کنم؟! ( نویسنده: ...


249
درياي غم ساحل داردenglish&persianloveweb - غم - درياي غم ساحل دارد ... با غم دوریت چه کنم ...


235
با غم دوریت چه کنم ... اعتراف می کنم از اینکه شب با یاد تو نخوابیدم و بَهر نماز شب هم بیدار نشدم.


142
سایه آن چشم سیه با تو چه می گفت که دوش ... حکایت از چه کنم سینه سینه درد ... غم تو با دل من پنجه ...


811
با ما چه مهربان و چه دلجو، چه جان ... که تر کنم گلویی، به ... شور و شوق زندگی نمیگذاشت غم دنیا ...


335
بنویسید او رفت چون که نتوانست با غم دوریت ... اما من اینجا تنها و غمگین با فکری پر تو، چه کنم ...


192
گر با غم دوریت نسازم چه کنم / با یاد تو گر عشق نبازم چه کنم / چون در نظرم فقط تویی مایه ی ناز ...


769
گر با غم دوریت نسازم چه کنم / با یاد تو گر عشق نبازم چه کنم / چون در نظرم فقط تویی مایه ی ناز ...