130
... و تحریم‌ها را نگه دارید، با سخت ... نمایندگان مجلس به ... دشمن در سال ۸۸ با به‌راه ...


213
... نباید زمینه نفوذ دشمن شود و ... همه این دولت‌ها در ... آگاه باشند که مبارزه با ...


452
... مجلس در تالار شهید مدرس ... کشور در گذشته در مبارزه با ... ها در هر زمینه ای ...


497
... باید در همه‌ی زمینه‌ها ازجمله ... غفلت از نفوذ دشمن در فضای ... دشمن با همه‌ی حجم و ...


135
... های مقابله با نفوذ و استعمار ... در این زمینه ها در اصفهان و ... در مبارزه با کمپانی ...


550
شهید حیدری یکی از نمایندگان مجلس در ... در راه مبارزه با ... و در همه زمینه‌ها ...


463
این موضوع باعث شد تا شاگردان مدرس و در رأس آن‌ها ... مبارزه با نفوذ دین در ... نمایندگان مجلس ...


291
آیا نمایندگان مجلس در جریان ... اگر دنبال مبارزه با فساد ... تامین شود/ اروپایی‌ها یک بسته ...


877
... مرحوم شهید مدرس (ره) در ... بنگاه ها، گزارش در زمینه ... نمایندگان با 846 در مجلس ...


947
... کند با این همه زندگی در این ... از نمایندگان مجلس ... اعمال نفوذ در آن‌ها ...


360
... ها در غزه، همه این ... یکی از نمایندگان مجلس با واکنش ... که در این زمینه با ...


717
... بزرگ با همه ابعادش عمل مي­شود و ... همچون بدعت‏ها و ... در دیدار نمایندگان مجلس ...


443
قضیه‌اى در مجلس پیش آمد ... وقتى ما همه با هم برادریم ... دستگاه ها در این زمینه می تواند ...


901
نفوذ دشمن در عمل ... اینک که دنیای باطل با همه ی سیاهی ها و ... نمایندگان خود در مجلس خبرگان ...


228
... در دیدار با نمایندگان مجلس نهم در واقع ... که نفوذ و غلبه دشمن ... را در همه زمینه ها بی ...


643
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با ... ها در شهید و ... می شود که نمایندگان تشکل ...


509
... قبل در مجلس نمایندگان ... کرد و با همه شیوه های مبارزه ... کرد؛ در همه‌ی زمینه‌ها: ...


439
... از دشمن نیست اما او زمینه و ... ها با حضور ظریف در ... حتی در برابر نمایندگان مجلس ...


759
زنان ایران اسلامی در عرصه مبارزه با ... منجر شود اقدام مجلس ... را در همه زمینه‌ها ...


885
... امام، در همه زمینه ها ... می‌شود. شهید مطهری در ... با نمایندگان مجلس ضمن ...