815
بحران اقتصادي اخير كه از آمريكا آغاز شد و ابتدا اروپا و بعد ديگر كشورهاي وابسته و سپس با درجات گوناگون بقيه كشورهاي دنيا را فرا گرفت، نگارنده را به كتاب "بحران بزرگ 1990…


319
نیمکت - بحران‌های بزرگ اقتصادی (بخش سوم: بحران جنوب شرقی آسیا 1997) - آفتاب لایق نیست/ وگرنه می‌گفتم/ جرقه نگاه توست


739
اقتصاد پنهان دربرگیرنده انواع بسیاری از فعالیت‌ها است كه در محاسبات ملی وارد نمی‌شوند و یا به بیانی دیگر از حیطه نظارت دولت می‌گریزند.


668
نیمکت - بحرانهای بزرگ اقتصادی ( بخش ششم: بحران آمریکای لاتین (دهه 1980)) - آفتاب لایق نیست/ وگرنه می‌گفتم/ جرقه نگاه توست


729
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزئیات بحران ارزی کره جنوبی در دهه 1990 را ... های بزرگ ...


665
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزئیات بحران ارزی ... دهه 1990 را با ... های بزرگ متعلق ...


316
بحران‌های طبیعی بر زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به وجود می‌آورد.


24
پاسخ رسمی قطر مبنی بر رد درخواست‌های محور سعودی و آمادگی این محور برای تشدید بحران کنونی حاکی از این است که این بحران به سمت مرحله تازه و البته خطرناکی پیش می‌رود.


309
ایران آنلاین-کشورهای بزرگ چگونه از بحران بانکی عبور کردند؟ : : «بحران» واژه ... 1990 افزایش ...


956
بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به ... 1990 بیانجامد ... رکود بزرگ ...


84
سعی می‌کنم با یک نگاه ساختاری به این بحران‌ها که متجاوز از 400 بحران بزرگ بین ... 1990 ...


369
کره جنوبی در دهه 1990 یک بحران ارزی را تجربه کرد ... از شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی ...


961
از سال 1990 بخش ... و روزنامه نگار دیوید لیوولین اسمیت نیز کتابی نوشته اند تحت عنوان "بحران بزرگ ...


462
خسارات سوانح طبيعي در جهان از سال 1990 به‌طور ميانگين ... اين سال بطور كلي 6 بحران بزرگ را ...


521
خطر بحران های طبیعی ... بیش از هر زمان شهر های بزرگ را با خطرات ... زمانی 1990 ...


815
ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران ... بزرگ ديگر از ... در دهه 1990 شاهد بحران ...


331
بحران اخیر قره باغ ... به معنی «باغ بزرگ ... و جمهوری آذربایجان در دهه 1990 با سال های ...


519
امروزه نابرابریِ درحال رشد اقتصادی، یکی از ویژگی‌های اصلی نظام اقتصادی آمریکا می‌باشد. این پدیده در دیگر نقاط دنیا نیز مشاهده می‌شود که ریشه اصلی این بحران، در ...


740
«بحران بزرگ» دهه 1930 در ... در آفریقا هم دولتهای متعددی طی دهه‌های 1980 و 1990 برای نجات ...