133
خبرگزاری میزان-فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: به ...


936
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


443
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


383
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


776
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... باید برای دفاع از حق ...


957
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ایسنا |۱۳:۳۹ برای حفظ ثبات ...


486
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اولین اقدام استفاده کرد ...


215
... و از طرف دیگر با حفظ ... در منطقه تاکید کرد : ... و ثبات در منطقه و جلوگیری از ...


708
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


318
تنزل سریع شاخص بهای سهام در بازارهای منطقه ... جلوگیری از ... از اقدامات شتابزده ...


193
... و از طرف دیگر با حفظ ... در منطقه تاکید کرد : ... و ثبات در منطقه و جلوگیری از ...


104
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


790
تنزل سریع شاخص بهای سهام در بازارهای منطقه ... جلوگیری از ... از اقدامات شتابزده ...


970
وزیر امور خارجه تاکید کرد: همه باید ... و ثبات در تمام منطقه ... منطقه ای را برای خروج از ...


965
... منطقه همچنان بدون ثبات ... اما اقدامات شتابزده در ... فوری برای جلوگیری از ...


823
اقدامات شتابزده و ... پرداخت و از تخلفات جلوگیری کرد. در حال ... برای حفظ ...


686
... هایی که باید حفظ ... از اقدامات شما که در مسیر ... توان شتابزده عمل کرد ...


268
... است که باید برای آیندگان حفظ ... واقع در یک منطقه اختلافی از ... برای جلوگیری از ...


941
... و ثبات منطقه ای بوده و در ... آن منطقه می بایست برای حفظ و ... که از اقدامات شتابزده ...


990
... اقدامات خود را در ... ثبات در خاورمیانه بسیار حائز اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که از ...