78
خبرگزاری میزان-فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: به محض تجاوز هر هواپیما چه جنگنده چه مسافربری، اولین اقدام انهدام نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه …


405
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: به محض تجاوز هر هواپیما چه جنگنده چه مسافربری، اولین اقدام انهدام نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و …


758
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


267
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


951
... در قبال اقدامات شتابزده ... آمیز در منطقه ناشی از واهمه ... برای حفظ ...


935
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اولین اقدام استفاده کرد ...


459
ناکارآمدی موسیقی سنتی در جلوگیری از ... را باید حفظ کرد. ... و ثبات عراق برای کل منطقه.


110
... تلاش برای جلوگیری از ... کرد که اولویت باید ... برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه ...


215
بر اساس آن، تامین منافع هر یک از کشورهای منطقه در ... برای جلوگیری از ... برای رسیدن به ثبات ...


592
... منطقه همچنان بدون ثبات ... اما اقدامات شتابزده در ... فوری برای جلوگیری از ...


514
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اولین اقدام استفاده کرد ...


310
ناکارآمدی موسیقی سنتی در جلوگیری از ... را باید حفظ کرد. ... و ثبات عراق برای کل منطقه.


650
... تلاش برای جلوگیری از ... کرد که اولویت باید ... برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه ...


534
بر اساس آن، تامین منافع هر یک از کشورهای منطقه در ... برای جلوگیری از ... برای رسیدن به ثبات ...


6
... منطقه همچنان بدون ثبات ... اما اقدامات شتابزده در ... فوری برای جلوگیری از ...


493
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


518
تنزل سریع شاخص بهای سهام در بازارهای منطقه ... جلوگیری از ... از اقدامات شتابزده ...


709
... و صلح و ثبات در منطقه حساس ... خود را در جلوگیری از دسترسی ... های اروپا برای حفظ ...


877
مرا به خاطر بسپار در کامپیوتر های اشتراکی توصیه ... پس از 2010 : سناریوهایی برای عراق تحت اشغال ...


544
اتخاذ چنین تدابیری برای جلوگیری از ... از اقدامات ... صلح و ثبات در منطقه ما ...