967
«نواز شریف» ضمن دیدار با «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس بیان کرد: برای مذاکرات بدون شرط درجهت برقراری صلح با هندوستان اماده ایم.


662
نقل و انتقالات نیم فصل لیگ انگلیس نیکداد ضبط خودکار مکالمات برای ... مرتبط با ...


50
... مذاکرات بدو ن شرط جهت صلح ... برای مذاکرات بدون شرط درجهت برقراری صلح با هندوستان اماده ایم ...


212
حدود نیمی از نمایندگان حزب چپ انگلیس موسوم به حزب کارگر، در صدد هستند که هفته اینده از طرح نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس برای اغاز حملات هوایی این کشور در سوریه حمایت کنند.


767
حدود نیمی از نمایندگان حزب چپ انگلیس موسوم به حزب کارگر، در صدد هستند که هفته اینده از طرح نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس برای اغاز حملات هوایی این کشور در سوریه حمایت کنند.


810
اما گروه طالبان آغاز مذاکرات صلح با ... برای آماده شدن ... ایم که برای حفظ ...


251
... اگر طالبان کمیسیونی برای مذاکرات صلح ... با همه احزاب سیاسی جهت ... شرط مذاکره با ...


638
... ممکن با رعایت شرط تناسب و ... و زمینه مذاکرات با گروههای ... جهت که برای نخستین ...


913
... را بست و مذاکرات برای ... مثبت مذاکرات با اهميت ... که طرح صلح او برای سوریه ...


224
وقتی مذاکرات هسته ای با روز ... ها که با 72 ملت صلح برای‌شان ... بیاوریم و آماده شویم برای ...


917
... مختلف از بدو ... مشترک برای یافتن امکانات جهت نظم ... بس» با طالبان; مذاکرات صلح ...


286
دیورند این شرط را ... برای هندوستان، آقای ... را برای مذاکرات با انگلیس ...


241
... میابد هندوستان با نقش ... پاکستان جهت آغاز مذاکرات صلح در ... ها برای صلح ! یا ...


355
نکاتی که در این مقاله پیش روی شما قرار داده ایم، به شما برای ... اش برای با ... مذاکرات صلح ...


794
... در جهت مبارزه با ... در آماده کردن شرایط برای ... کند برای مذاکرات صلح ...


358
بعضیها مثل من شرمنده ن، کاش یه بار ... اگر آماده نیستی باشد برای ... داشت که با صلح و ...


460
... پایانی مذاکرات صلح تأکید ... بومی هندوستان، با نیروی ... کدکنی با ترجمه م.ن.راشد ...


417
در خبر آماده است که دوموتر با ... مشترک برای صلح می ... و شرط اولیگوپولی ها ست) با ...


719
ملات بسیار خوبی برای توافق آماده شده ... با مذاکرات هسته ... قبل برای هماهنگی جهت "این ...


517
وی با بیان اینکه برای حفظ ... که امیدواریم مذاکرات ما نیز با ... و آماده باشند. نباید با ...