574
متن کامل قانون بودجه سال 92. ... (121) قانون امور ... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل ...


981
قانون بودجه سال 92 : ... در ادامه بند ۱۱۹ قانون بودجه ۹۲ ... 121 ـ بازنشستگی پیش از موعد کلیه ...


656
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


35
متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل کشور که بیش از 803 هزار میلیارد تومان است، منتشر شد.


409
قانون بودجه سال 92 کل ... (121) قانون امور ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


594
لایحه بودجه 92 شامل ... مندرج در قانون بودجه سال 1382 به ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل ...


605
قانون بودجه سال 92 و آیین ... اجراي صحيح بند 113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور ... 121 قانون م خ ک (1) فصل ...


478
قانون بودجه سال 93 که این ... از محل ردیف 121 ... اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ...


381
92ـ كليه ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را ... 121ـ افراد و ...


888
... قانون بودجه سال 1392 کل ... قانون بودجه سال 1392 کل کشور. بند ۲۷ ... (121) قانون امور گمرکی مصوب ...


24
منابع و بودجه ... (96 تا 121) قانون ... (فصول 1، 2، 3، 4 و 6 كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: ...


830
متن كامل لايحه بودجه سال 92 ... بند (ح) ماده 84 قانون ... مشارکت در قانون بودجه سال 1391 ...


415
لذا بند الف بخشنامه 2/53 با بند 94 قانون بودجه سال 91 و بند 121 ... 91 و بند 121 قانون بودجه سال 92 ...


964
... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل ... 92- كليه افرادي كه ... 121- بازنشستگي پيش از ...


426
محمود احمدی نژاد بخشنامه بودجه سال 92 ... قانون برنامه پنجم توسعه، بند(102) قانون بودجه سال ...


746
... اهم بندهاي قانون بودجه سال 1392 كل ... بند«ب» ماده(214) قانون ... بودجه سالهاي 84 تا 92 به ...


409
... ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ... مندرج در جز " ب" بند(11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور ...


631
قانون بودجه سال 1386 کل ... (منضم به آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره2 قانون بودجه ... 121 ‎‎‎294480 ...


31
قانون بودجه سال 1385 کل ... ـ تولید بنزین با اکتان 90، 92 و 95 بیست و ... این بند در پایان سال 1385 پس ...


775
قانون بودجه سال 92 کل کشور ... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل ... 121 ـ بازنشستگی پیش ...