993
متن کامل قانون بودجه سال 92. ... (121) قانون امور ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


432
متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل ... ردیف 121 – 530000 ستاد ... اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


814
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


576
متن کامل لایحه پیشنهاد دولت به مجلس برای سال 92 ... (121) قانون ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 ...


130
قانون بودجه سال 92 کل ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 121 ...


220
متن کامل لایحه پیشنهاد دولت به مجلس برای سال 92 ... (121) قانون ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 ...


676
لذا بند الف بخشنامه 2/53 با بند 94 قانون بودجه سال 91 و بند 121 قانون بودجه سال 92 و همچنین بند ...


543
92ـ كليه ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را ... 121ـ افراد و ...


899
... 92/09 /18 - 11:52. مرکز ... کارشناسی خود درباره «طرح لغو بند (58) قانون بودجه سال 1392 کل ... (121) قانون ...


362
... (121) قانون امور ... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل ... 92- كليه افرادي كه حق ...


252
126 ـ در اجرای بند«ب» ماده(214) قانون ... قانون بودجه سال 1386 ... قوانين بودجه سالهاي 84 تا 92 به ...


905
به گزارش شمال نیوز به نقل از تسنیم متن کامل قانون بودجه سال ... 121 – 530000 ستاد ... بند (ح) ماده (84 ...


413
متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور منتشر شد.


238
... (121) قانونامور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ازواریز حق بیمه سهم ... -92 اجری طرح ...


865
قانون بودجه سال 1385 کل ... ـ تولید بنزین با اکتان 90، 92 و 95 بیست و ... این بند در پایان سال 1385 پس ...


951
... (121) قانون امور ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 92 ـ کلیه افرادی ...


672
تراز: متن کامل قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ کل کشور که امروز توسط علی لاریجانی ...


933
... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 121 ـ بازنشستگی ... بودجه سال 92 ...


204
لایحه بودجه 92 شامل سقف 730 هزار ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


454
قانون بودجه سال 92 ... رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 121 ...