445
“میشل شوماخر”، دارنده هفت عنوان قهرمانی در فرمول یک چند روز پیش که برای اسکی به کوه‌های ...


76
روند بهبودی مایکل شوماخر اسطوره اتومبیلرانی آلمان و قهرمان هفت دوره مسابقات فرمول یک جهان ...


574
شوماخر که ماه دسامبر 2013 (دی ماه سال 1392) در یک حادثه در پیست اسکی مریبل فرانسه در اثر برخورد با ...


137
اخباری که اخیراً از بهبودی دارنده هفت عنوان قهرمانی رقابت‌های فرمول یک حکایت داشته‌اند ...


399
اخباری که اخیراً از بهبودی دارنده هفت عنوان قهرمانی رقابت‌های فرمول یک حکایت داشته‌اند ...


901
پزشک معالج شوماخر وضعیت او را در حال بهبود اعلام کرد.


336
مدیر برنامه های راننده اسطوره ای رقابتهای فرمول یک در اظهار نظری بی سابقه، وضعیت بهبودی وی ...


994
بهبودی شوماخر تا 3 سال آینده 15 متخصص پزشکی وضعیت جسمانی او را زیرنظر دارند پزشک معالج مایکل ...


733
پزشک معالج مایکل شوماخر از بهبودی قهرمان فرمول یک اتومبیلرانی تا سه سال آینده خبر داد.


386
یک نشریه انگلیسی از کمرنگ‌تر شدن شانس بهبودی اسطوره فرمول یک خبر داد.


56
اخبار ورزشی - پزشکان از بهبودی شوماخر قطع امید کردند شوماخر که ماه دسامبر 2013 (دی ماه سال 1392 ...


214
وضعیت بهبودی شوماخر :سابین کم، مدیر مایکل شوماخر می‌گوید که این ستاره مسابقات اتوموبیل ...


710
یک نشریه انگلیسی از کمرنگ‌تر شدن شانس بهبودی اسطوره فرمول یک خبر داد.


358
روزنامه تلگراف به نقل از مدیر برنامه‌های


394
اخباری که اخیراً از بهبودی دارنده هفت عنوان قهرمانی رقابت‌های فرمول یک حکایت داشته‌اند ...


750
وضعیت سلامتی و بهبود شرایط جسمانی میشائیل‫ شوماخر‬ هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد


684
به نظر می رسد نشانه های بهبودی در شوماخر ظاهر شده است و به احتمال فراوان اسطوره اتومبیلرانی ...


445
پزشکان معالج میشائیل شوماخر اعلام کردند که قهرمان فرمول یک جهان بهبودی حیرت‌آوری داشته ...


991
به نظر می رسد نشانه های بهبودی در شوماخر ظاهر شده است و به احتمال فراوان اسطوره اتومبیلرانی ...


401
مدیر برنامه های راننده اسطوره ای رقابتهای فرمول یک در اظهار نظری بی سابقه، وضعیت بهبودی وی ...