872
در این مقاله روش بهینه سازی فراابتکاری جدید تحت عنوان الگوریتم مثلث بهینه گر برای پایین آوردن وزن سازه های خرپا ارائه شده است.


961
به مجموعه از میله های مستقیم که با اتصال مفصلی، شبکه های مثلثی شکل، خرپا ... سازه. بهینه سازی ...


831
سازه. بهینه سازی و ... در ساختمانهایی که خرپا‌های سقفی پرتالی نیستند استفاده شود. ...


627
مطالعات بسیاری در زمینه بهینه سازی وزن سازه و بطور خاص وزن خرپا با استفاده از الگوریتمهای مختلف ریاضی و احتمالاتی انجام شده است.


330
بهسازی سازه ها در مهندسی عمران یعنی طراحی سازه ها بصورتی که هم مسائل فنی رعایت شوند و هم کمترین هزینه اجرای را داشته باشند امروزه سازه های خرپایی با توج...


764
کنترل و بهینه‌سازی فرکانس‌های طبیعی یک سازه یک موضوع مهم در مهندسی مکانیک، هوافضا و عمران می‌باشد.


711
پرسش و پاسخ تحلیل و طراحی سازه های خرپایی سازه خرپایی چیست ؟ ... پروفیل های رایج در خرپا سازی :


2
خرپا های مستوی و فضایی برای ساخت سازه هایی نظیر سقف‌ها، پل ها، دکل های انتقال برق و جرثقیل ها مورد استفاده قرار می گیرند.


604
... بهینه سازی اندازه گسسته سازه خرپا ... و بهینه سازی برنامه تغییر چرخ ... سازه های ...


72
بهینه سازی دکل های بلند مهار ... برای بهینه سازی توپولوژی سازه های خرپا استفاده کردند و سپس ...


389
بهینه‌سازی سازه و تحلیل هزینه ... سازه‌های ماکارونی‌ خرپا چیست ...


223
طراحی بهینه و اقتصادی خرپا به عنوان یکی از کاربردی ترین سازه های عمرانی، همواره مورد توجه بوده است.


834
سازه خرپا یی فضایی ... #بهینه سازی #سازه های خرپایی #الگوریتم ژنتیک #الگوریتم اجتماع مورچگان ...


677
بهینه سازی وزن سازه ها ... موضوع بحث درس، پیاده سازی روش های بهینه سازی چند هدفه کلاسیک در ...


931
به علت کاربرد بسیار زیاد خرپاها بهینه سازی توپولوژی، شکل و سطح مقطع )اندازه( اعضای خرپا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


610
سازه‌های ماکارونی ... رکوردهای بالا، بهینه‌سازی سازه‌ها ... خرپا می‌باشد، که ...


908
اعضای این نوع سازه ها به شکل خرپا بوده ... این نوع سازه ها نسبت به سوله های ساخته ... سازی و حمل ...


849
به انجمن انجمن تخصصی سازه های ماکارونی؛ ایران خرپا ... را در مورد بهینه سازی سازه بیان ...


188
یکی از مشکلات موجود در بهینه سازی سازه های خرپایی ... مجاز گره،جرم بهینه خرپا را محاسبه ...


574
مقاله isi انگلیسی شماره 7388 ... الگوریتم مصنوعی کلونی زنبور عسل برای بهینه سازی سازه های خرپا.