138
تاریخچه بیع تجارتی خارجی ; قرارداد در لغت به معانى، اتفاق دو يا چند تن در امري. پيمان.


195
در این بیع باید اوّلاً مبیع، کلّیِ در ذمه باشد؛ ثانیاً مؤجّل باشد، یعنی برای تسلیم مبیع ...


873
نمونه بيع نامه واحد تجاری, دانلود بيع نامه واحد تجاری, تنظیم بيع نامه واحد تجاری, فرم بيع ...


306
موضوعات حقوت تجارت بین الملل. 1. روش های جبران خسارت در بیع بین الملل ۲٫ شیوه های تشکیل ...


215
آموزش مباحث آموزش نگارش قراردادهای تجاری بین ... در حالی که در بیع بین المللی، فروشنده ...


406
3- قرارداد خرید متقابل یا بیع متقابل Counter Purchase ... 75- قرارداد نام تجاری (استفاده از ...


483
• بیع سهام ... * مفهوم‌شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری در حقوق آلمان، فرانسه ...


811
بررسی تطبیقی ضمانت‌های اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی ...


547
حتما تا حالا بارها لفظ قراردادهای بیع متقابل به گوشتون خورده شاید خیلی هاتون بدونین منظور ...


643
گلچینی بی نظیر از انواع قراردادها و قوانین موجود در آن شامل: قوانین حقوقی، تجاری، اداری ...


393
متن کنوانسیون بیع بین المللی - وبلاگ تخصصی حقوق تجارت بین ... د- فروش سرمایه شرکتهای تجاری ...


692
اسناد تجاری و حمل تا حدود زیادی یکنواخت گشته و آشنایی با آنها و مقررات و کنوانسیون های بین ...


584
عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار ...


803
حق حبس مدنی و تجاری ... مثلا در عقد بیع، بایع و مشتری از این حق برخوردارند یعنی در صورت تعهد ...


860
نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین ... مفهوم نقض اساسی در بیع بین المللی کالا تحت ...


468
نمونه مبایعه نامه ماده 1 : طرفين قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان فرزند ...


603
ربیعا اسکینی ; مجله: حقوقی بین المللی ; زمستان 1365 - شماره 7 ;


804
نمونه بيع نامه واگذاری زمین تجاری, دانلود بيع نامه واگذاری زمین تجاری, تنظیم بيع نامه ...


273
عقد بیع عقدی است تملیکی یعنی موجب انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار ... ابطال نام تجاری;


661
تابعیت طرفین قرارداد و نیز خصوصیت مدنی یا تجاری طرفین یا خود ... بیع کالاهائی که جهت ...