401
سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که آثار گرانشی آن، چنان نیرومند است که هیچ چیز - حتی ذرات و تابش‌های الکترومغناطیسی مثل نور - نمی توانند از میدان گرانش آن بگریزد.


693
به بحث اصلی خود باز گردیم. معما این است که تابش سیاهچاله چگونه ایجاد می شود.


670
شبکه فیزیک هاوکینگ - کرمچاله ها - انتروپی سیاهچاله - تابش هاوکینگ - بزرگترین وبگاه فارسی زبان دانشمند بزرگ قرن استیون هاوکینگ


592
تابش هاوکینگ (به انگلیسی: Hawking radiation) تابشی گرمایی از سیاه‌چاله‌هاست که منجر از اثرات کوانتومی است.


526
به گزارش بیگ بنگ، چه کسی می توانست بپذیرد سیاهچاله ها که ما به عنوان غول های بی رحمی از آن ها یاد می کنیم زیر پوستی تابش از خود ساطع کنند؟


873
نگاره‌ای تخیلی از صفحه تجمع پلاسمای داغ بر گِرد یک سیاهچاله (برگرفته از ناسا).


105
سیاهچاله: سیاه چاله ... شدت تابش از مرکز کهکشان‌های فعال که می‌تواند به خاطر ورود جرم به ...


441
4/17/2016 · برنامه پنجاه‌وسوم "مِهبانگ" با موضوع سیاه‌چاله‌ها و "تابش هاوكينگ"، تقدیم به شما خردورزان و دانش‌دوستان عزیز در بخش ابتدایی برنامه سه فیلم مهم علمیِ امسال که...


104
سياه چاله چيست؟ نحوه تشکیل سياه چاله سياه چاله انواع سیاه چاله,قسمتهای مختلف سیاه چاله,خاصیت اصلی سیاه‌چاله ها,ستاره شناسی,اطلاعات عمومی,دانستنیهای علمی,چرا زیرا چگونه


169
بدینسان، تابش هاوکینگ از سیاهچاله انرژی می‌رباید. انرژی کمتر، کاهش جرم را به دنبال دارد.


273
تابش هاوکینگ (به انگلیسی: Hawking radiation) تابشی گرمایی از سیاه‌چاله‌هاست که منجر از اثرات کوانتومی است.


901
4/17/2016 · برنامه پنجاه‌وسوم "مِهبانگ" با موضوع سیاه‌چاله‌ها و "تابش هاوكينگ"، تقدیم به شما خردورزان و دانش‌دوستان عزیز در بخش ابتدایی برنامه سه فیلم مهم علمیِ امسال که...


580
سياه چاله چيست؟ نحوه تشکیل سياه چاله سياه چاله انواع سیاه چاله,قسمتهای مختلف سیاه چاله,خاصیت اصلی سیاه‌چاله ها,ستاره شناسی,اطلاعات عمومی,دانستنیهای علمی,چرا زیرا چگونه


475
بدینسان، تابش هاوکینگ از سیاهچاله انرژی می‌رباید. انرژی کمتر، کاهش جرم را به دنبال دارد.


913
امواج نوری کم تحت زوایای خاصی به سمت سیاهچاله روان ... دلیل تابش اشعه ایکس از حفره سیاه ...


359
تابش هاوکینگ که در سال ۱۹۷۴ توسط استفان هاوکینگ مطرح شد، مقادیر کمی از تابش‌های با سطح انرژی بالا را توصیف می‌کند که از لحاظ تئوری قادر به گریز از جاذبه‌‌ی سیاه‌چاله هستند.


862
بیگ بنگ: نتایج آزمایشی جدید برای شبیه‌ سازی تابش هاوکینگ در یک سیاهچاله ی آزمایشگاهی توانست از مهمترین نظریه‌های استیون‌ هاوکینگ درباره سیاهچاله‌ها پشتیبانی کند.


934
سیاهچاله های چرخان [ویرایش]. بیشتر ستاره ها می چرخند خورشید حدود هر 29 روز یک بار به دور خودش می چرخد و چرخش برخی از ستارگان از چرخش خورشید هم سریع تر است.اگر ستاره پرجرمی به یک سیاهچاله برمبد ...


582
مشابه آزمایشگاهیِ تابش لیزر از یک سیاهچاله تولید شده است. این کار توسط جف اشتاین هاور (Jeff و بیگ بنگ: با استفاده از چگالش بوز-اینشتینِ (BEC) اتم …


507
تابش هاوکینگ. هر ... که سیاهچاله دمای غیر صفر دارد بنابراین ترمودینامیک می گوید که سیاهچاله ...