664
کاسکاول یک ... اتفاق افتاده که لیبی یکی از دارندگان این خودرو تعدادی را در برابر تانک های ...


986
ee-9 کاسکاول. یک تانک سبک چرخدار برزیلی مسلح به یک برجک با توپ ۹۰ م م و زره با میران مقاومت در ...


297
کاسکاول به شیوه تانک‌های اصلی میدان نبرد (ام‌بی‌تی) تقسیم‌بندی شده‌است.


521
همشهری آنلاین: تانک ذوالفقار 3 محصول نزدیک به دو دهه تلاش و طراحی در جهاد خودکفایی نزاجا است ...


793
طاهر هم ساز خود را کنار گذاشته و با یک آموزش چند ساعته می خواست تانک کاسکاول را هدایت کند.


95
... از افراد را به صرف اینکه رانندگی خودرو می دانند ، برای رانندگی تانک های چرخدار مانند: ...


875
سلاح سنگین در ارتش رجوی٬ چند قبضه توپ 122 میلیمتری بود و تعدادی هم تانک کاسکاول که اساسا ...


434
... که من تنزل رده داشتم و از فرماندهی گردان ادوات شده بودم فرمانده یک تانک کاسکاول ... تانک و ...


964
... که من تنزل رده داشتم و از فرماندهی گردان ادوات شده بودم فرمانده یک تانک کاسکاول ... تانک ...


480
کاسکاول خودرو زرهی شناسایی/تانک چرخ دار ۳۵ (۲۰۱۰) ... تی-۷۲ تانک ۴۸۰ (۲۰۱۰) ...


632
کاسکاول خودرو زرهی شناسایی/تانک چرخ دار ۳۵ (۲۰۱۰) ... تی-۷۲ تانک ۴۸۰ (۲۰۱۰) ...


601
... که من تنزل رده داشتم و از فرماندهی گردان ادوات شده بودم فرمانده یک تانک کاسکاول ... تانک و ...


569
*تانک کاسکاول! به گردان اعلام کردیم که به سمت بالا حرکت کنند. از دره تا بالای گردنه حدوداً یک ...


654
امروز درست 27 سال از این حرکت ضدایرانی و بیش از 11 سال از اختفای رجوی در پناهگاه ها می گذرد و ...


801
7/22/2014 · کاسکاول.....خودرو زرهی شناسایی.....۳۵ (۲۰۱۰ ... تانک.....۵ ۴۰ (۲۰۱۰) ...


380
... از افراد را به صرف اینکه رانندگی خودرو می دانند ، برای رانندگی تانک ... کاسکاول برزیلی ...


69
نسل جدید زرهی های روسیه،خرس های بی باک/قسمت اول تانک تی-14 آرماتا نویسنده و ... کاسکاول


944
Page 2 of 2 - خودرو رزمی شناسایی EE-9 Cascavel - ارسال شده در خودرو های پشتیبانی آتش ، شناسایی و ضد تانک ...


921
... تشکیلات مجاهدین فعالیت داشت و مسئولیت او\" فرمانده دسته، فرمانده تانک کاسکاول و تی 55 ...


460
هر تیپ عبارت بود از تقریبا! 3 گردان پیاده ، یک گردان تانک کاسکاول که شامل 3 تانک ... تانک ها و ...