112
کاسکاول به شیوه تانک‌های اصلی میدان نبرد (ام‌بی‌تی) تقسیم‌بندی شده‌است.


4
کاسکاول یک ... اتفاق افتاده که لیبی یکی از دارندگان این خودرو تعدادی را در برابر تانک های ...


574
پی تی ۷۶ یک تانک ابی خاکی بود که نیروی زمین از ان برای واحدهای ... خودروی زرهی مسلح ee-9 کاسکاول.


177
همشهری آنلاین: تانک ذوالفقار 3 محصول نزدیک به دو دهه تلاش و طراحی در جهاد خودکفایی نزاجا است ...


319
کاسکاول خودرو زرهی شناسایی/تانک چرخ دار ۳۵ (۲۰۱۰) ... تی-۷۲ تانک ۴۸۰ (۲۰۱۰) ...


642
... از افراد را به صرف اینکه رانندگی خودرو می دانند ، برای رانندگی تانک های چرخدار مانند: ...


843
طاهر هم ساز خود را کنار گذاشته و با یک آموزش چند ساعته می خواست تانک کاسکاول را هدایت کند.


125
*تانک کاسکاول! به گردان اعلام کردیم که به سمت بالا حرکت کنند. از دره تا بالای گردنه حدوداً یک ...


287
سلاح سنگین در ارتش رجوی٬ چند قبضه توپ 122 میلیمتری بود و تعدادی هم تانک کاسکاول که اساسا ...


932
خاطرات فرمانده گردان تخریب لشکر 57 حضرت ابوالفضل لرستان، «مرتضی رنجبر» را به مرور نشسته ...


176
خاطرات فرمانده گردان تخریب لشکر 57 حضرت ابوالفضل لرستان، «مرتضی رنجبر» را به مرور نشسته ...


661
با پیاده‌شدن داریوش، یکی از سربازان تانک کاسکاول به فاصله 8-7 متر رگبار را روی داریوش گرفت!


519
... تشکیلات مجاهدین فعالیت داشت و مسئولیت او\" فرمانده دسته، فرمانده تانک کاسکاول و تی 55 ...


799
*تانک کاسکاول! به گردان اعلام کردیم که به سمت بالا حرکت کنند. از دره تا بالای گردنه حدوداً یک ...


55
بعد از چند دقیقه صدای حرکت تانک و صدای رگبار دوشکای تانک توجه ام را جلب کرد. ... *تانک کاسکاول!


235
*تانک پیشرفته در میدان اصلی ... *تانک کاسکاول! به گردان اعلام کردیم که به سمت بالا حرکت کنند.


281
... کاسکاول برزیلی ... از افراد را به صرف اینکه رانندگی خودرو می دانند ، برای رانندگی تانک های ...


859
طاهر هم ساز خود را کنار گذاشته و با یک آموزش چند ساعته می خواست تانک کاسکاول را هدایت کند.


330
به همراه تعداد دیگری از فرماندهان تانک جهت آموزش ارتباط داخلی تانک چرخدار کاسکاول به محل ...


62
و در آخر تانک t-55qm2میگم عراقی ها که گ ... مجهز کردن این نفربر به برجک نفربر کاسکاول ...