225
تاکتیک جدید نفتی ایران تهران- ایرنا- یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای روز 12 مه، آماده کرده است.


572
رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت:یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای روز ۱۲ مه، آماده کرده ...


781
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: ایران به منظور افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکشها از همه تاکتیکهای عملیاتی در پسا تحریم استفاده می کند.


304
مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی اعلام کرد: ایران برای افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکش‌ها از تاکتیک‌های متنوع عملیاتی همچون روش کشتی به …


459
اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیسترضا زندی| یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با ...


206
با ورود 7 کشتی جدید نفتکش به ناوگان دریایی نفت، تغییر آرایش و اجرای تاکتیک‌های جدید به منظور افزایش قدرت مانور و تحویل نفت به مشتریان خارجی در دستور کار وزارت نفت …


12
فصل تجارت - رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت:یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای روز 12 مه ...


811
رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت:یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای روز ۱۲ مه، آماده کرده ...


328
تاکتیک جدید نفتی ایران ... تدبیری درست خود را برای روز ۱۲ ... كه صادرات نفت خام ...


583
معاون وزیر نفت با تشریح برنامه جدید افزایش امنیت فروش ایران به مشتریان در قالب برنامه‌ای ۲۵ ساله، گفت: ایران از ساخت پالایشگاه‌های مشترک نفت …


668
تاکتیک جدید نفتی ایران ... تدبیری درست خود را برای روز ۱۲ ... كه صادرات نفت خام ...


790
مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی اعلام کرد: ایران برای افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکش‌ها از تاکتیک‌های متنوع عملیاتی همچون روش کشتی به …


474
معاون وزیر نفت با تشریح برنامه جدید افزایش امنیت فروش ایران به مشتریان در قالب برنامه‌ای ۲۵ ساله، گفت: ایران از ساخت پالایشگاه‌های مشترک نفت …


104
تراز:معاون وزیر نفت با تشریح برنامه جدید افزایش امنیت فروش ایران به مشتریان در قالب برنامه‌ای ۲۵ ساله، گفت: ایران از ساخت پالایشگاه‌های مشترک نفت …


743
... و برنامه جدید ایران برای فروش و ... جدید ایران برای فروش و صادرات نفت را احداث ...


345
او کسی است که برای اعاده میزان تولید نفت ایران ... تاکتیک های زنگنه برای ... برای صادرات ...


562
رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت: یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای …


544
رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت: یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای …


917
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی اعلام کرد: ایران برای افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکش‌ها از تاکتیک‌های متنوع عملیاتی همچون روش کشتی به …


777
مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی اعلام کرد: ایران برای افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکش‌ها از تاکتیک‌های متنوع عملیاتی همچون روش کشتی به …