421
شلمچه – جانشین فرمانده انتظامی کشور اظهار کرد: تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای ...


301
... تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ زائر اربعین از مرزهای ایران عبور کرده‌اند ... و 200 هزار زائر ...


800
... و 200 هزار زائر اربعین از ... تاکنون یک میلیون و 200 هزار زائر اربعین از مرزهای ایران ...


493
... عبور کرده‌اند ... و ۲۰۰ زائر اربعین از ... تاکنون یک میلیون و ...


995
... عبور کرده‌اند ... تاکنون یک میلیون و ... و 200 هزار زائر اربعین از ...


490
پیوند خود را برای انتشار درعمارنامه و شبکه های اجتماعی ارسال کنید.


243
... از یک میلیون وهفتصد هزار زائر اربعین از استان همدان بیش از یک میلیون وهفتصد هزار ...


545
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین از عبور یک میلیون و ... و 200 هزار زائر اربعین از ... مرزها ایران ...


295
ثبت نام یک میلیون و 200 هزار نفر از ... کرده اند ... و تاکنون بیش از یک میلیون و ...


965
... از مرزها عبور کرده‌اند . ... یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


472
پیش‌بینی عبور 2 میلیون زائر از مرزها ... و تاکنون یک میلیون ... هزار زائر خارجی از ...


677
... از مرزها عبور کرده‌اند . ... یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


294
ثبت نام یک میلیون و 200 هزار نفر از ... کرده اند ... و تاکنون بیش از یک میلیون و ...


979
... از مرزها عبور کرده‌اند . ... یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


403
خروج یک میلیون و 100 هزار زائر اربعین از مرزهای شلمچه و ... یک میلیون و 100 هزار زائر ...


237
... زائر اربعین از مرزها ... و نظم از مرزها عبور می ... تاکنون یک میلیون و ۱۵۰ ...


415
... از مرزها عبور کرده‌اند . ... یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


276
... از یک میلیون و 100 هزار ... عبور کرده اند که درمجموع می توان گفت تاکنون بیش از یک میلیون ...


483
... از 10 هزار ... تاکنون یک میلیون و 200 هزار زائر اربعین از مرزهای ایران عبور کرده‌اند. ...


353
... یک میلیون و 715 هزار نفر از ... 715 هزار از زائران اربعین از مرز عبور کرده اند ...