149
برای مثال یکی از شایع‌ترین مشکلات در مردان تعداد کم اسپرم‌ها و البته ضعیف ... تحرک اسپرم ...


119
این گیاهان اسپرم ساز ممکن است برای افرادی که از تعداد کم اسپرم، تحرک اسپرم ضعیف، مورفولوژی ...


136
همزمان که مرد وارد دوران میانسالی می‌شود از شمار اسپرم‌های سالم و تحرک آنها نیز کاسته می ...


485
ویتامین‌های گفته شده بخصوص ویتامین e باعث افزایش تحرک اسپرم و بالا ... اسپرم هام ضعیف هست ...


60
-کشیدن سیگار معمولاً سبب کاهش تعداد اسپرم و تحرک ضعیف می شود.


153
حرکت اسپرم آزمایش اسپرم تقویت اسپرم خوردن اسپرم افزایش اسپرمگاهش اسپرم افزایش منی


968
برای مثال یکی از شایع‌ترین مشکلات در مردان تعداد کم اسپرم‌ها و البته ضعیف ... تحرک اسپرم ...


324
این گیاهان اسپرم ساز ممکن است برای افرادی که از تعداد کم اسپرم، تحرک اسپرم ضعیف، مورفولوژی ...


624
اسپرم و میزان اسپرم و اسپرم لازم برای بارداری و راه های ... تعداد بالا، تحرک زیاد و ساختار ...


777
تعداد و سرعت اسپرم ... كردم اما در این ماه خانم ام باردار نشده است، خودم احساس میكنم ضعیف هستم ...


554
تعداد و سرعت اسپرم ... كردم اما در این ماه خانم ام باردار نشده است، خودم احساس میكنم ضعیف هستم ...


574
برخی از مردان به علت ضیف بودن اسپرم نمی ... اسپرم ضعیف ... تعداد و تحرک اسپرم‌ها به ...


445
تحرک اسپرم ، کم تحرکی اسپرم ،حجم اسپرم ، ، حجم اسپرم ، نمونه اسپرم ، آزمایش اسپرم ، ... (ضعیف ...


379
این گیاهان اسپرم ساز ممکن است برای افرادی که از تعداد کم اسپرم، تحرک اسپرم ضعیف، مورفولوژی ...


292
هویج بیشترین تاثیر را بر تحرک و توانایی اسپرم‌ها و حرکت ... اسپرم چیست اسپرم ضعیف اسپرم ...


300
کم یا کیفیت اسپرم ضعیف یا اسپرم با تحرک کم ... میزان تحرک و کیفیت اسپرم همسر بستگی دارد اگر ...


396
اسپرم ,کم شدن اسپرم, تعداد اسپرم در مردان, کیفیت ,حالت طبیعی اسپرم, میزان اسپرم در مردان


485
خرنوب درمان موثر برای افزایش تعداد و تحرک اسپرم (افزایش کم تحرکی اسپرم)


8
عواملی که در کیفیت اسپرم یا نا باروری مردان اثر میگذارد-کشیدن سیگار معمولاً سبب کاهش تعداد اسپرم و تحرک ضعیف می شود.


35
یکی از عواملی که موجب کاهش شدید کیفیت اسپرم میشود کشیدن سیگار است. زیرا باعث کاهش تحرک و تعداد اسپرمها و ضعیف شدن آنها می شود.