691
کارشناس اقتصادی با انتقاد از کم کاری مسئولان نسبت به سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، کاسبان و ذینفعان کنونی اقتصاد را عاملی مهم در اجرا نشدن طرح اقتصاد مقاومتی …


384
پژو با 250 میلیون یورو سرمایه‌گذاری، همکاری‌های خود را با ایران از سر می‌گیرد و پنج محصول را تا 18 ماه اینده به تولید خواهد رساند.


499
حتی وقتی کار به مواجهه با برخی ... آنها هم نمی خواهند ... های اقتصاد مقاومتی در تضاد ...


730
... جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: ... وقتی development ترجمه می شود به توسعه ... با برخی نخبگان ...


534
محمد خوش ذوق:‌ در صورت غفلت، سونامی اقتصادی در راه خواهد بود. فرارو- یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «بازی خطرناکی که دولت با ارز (علی رغم هشدارهایی که حداقل خود من در یک سال ...


143
... تا به » اقتصاد مقاومتی ... با بیان اینکه اقدامات آنی ... تضاد و مخالفت با چين ...


304
... اقتصاد مقاومتی در ... گیری با برخی ... انواع خوب و بد تقسیم شود، و تا ...


569
می‌توان امروز دست نیروهای انقلاب را پر و دست روحانی را خالی دید چرا که آورده برجام برای روحانی خوشایند نبود اما برجام برای نیروهای انقلاب …


860
... «سخن دیگر نگارنده با برخی ... خوب اردبیل حاضر شود و ... اقتصاد مقاومتی» و ...


23
نجفی در مورد انتصابات شهرداری و اینکه گفته می شود برخی ... اقتصاد مقاومتی ... با حال خوب ...


689
نجفی در مورد انتصابات شهرداری و اینکه گفته می شود برخی ... اقتصاد مقاومتی ... با حال خوب ...


131
مردم خوزستان گریه های شما و معاونتان را نمی خواهند! ... می شود با اینکه هیچ ... با برخی از ...


857
... می پرداختند و وقتی با چهره های مذهبی ... اقتصاد مقاومتی, ... برخی با خواب نما شدن و ...


775
... سیاست‎های اقتصاد مقاومتی به ... اقتصاد خوب نیست و آفات و ... وقتی با وجود ...


267
... سیاست‎های اقتصاد مقاومتی به ... اقتصاد خوب نیست و آفات و ... وقتی با وجود ...


61
... داده و با برخی ... های اقتصاد مقاومتی ... معادن شود، گفت: وقتی ظرفیت و ...


460
... ما که بخیل نیستیم و از جیب ما که نمی خواهند ... با این اقدامات ... خوب با برجام محقق شود ...


235
... سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست ... وقتی برخی افکار در کشور ... نمی شود با لفاظی ...


901
10- انسان متاسف می‌شود وقتی به ... حوزه اقتصاد مقاومتی یا ... البته برخی از آنان- با توده ...


240
... درون‌زا و اقتصاد مقاومتی ... وقتی گفته می‌شود انتخابات ... با برخی پیش‌شرط ...