561
تغییر نام دامنه در ... ۲.انتخاب گزینه phpmyadmin 3. وارد نمودن نام ... و query زیر را در جدول ...


841
برنامه phpMyAdmin ، برای ... تغییر نام یک جدول (Table)، در پایگاه داده MySQL. برای تغییر نام یک ...


987
... یا خمان phpmyadmin تغییر بدهید در ... تغییر نام و ... دکمه go در زیر جدول ...


923
... آن را تغییر ... phpMyAdmin بر روی جدول مربوطه ... آدرس یا نام آنها را در ...


285
تغییر نام دامنه وردپرس از طریق phpMyAdmin ... آموزش تغییر نام دامنه ... و query زیر را در جدول ...


902
... تغییر بدید. تغییر نام کاربری , پسورد وردپرس از طریق phpmyadmin. جهت تغییر ... در صفحه جدول ...


337
ساخت جدول در PHPMyAdmin ... حذف و ویرایش رکورد در PHPMyAdmin تغییر ساختار جدول در PHPMyAdmin ... نام ...


872
چگونگی ایجاد یک جدول در ... افزار PHPmyadmin نحوه ی تغییر نام جداول ... در فیلدهای ...


334
... ALTERTABLE mytable CONVERTTO CHARACTER SET utf8 فقط بجای mytable نام جدول مورد ... تغییر collation در phpmyadmin به ...


829
... تغییر جدول. دستور تغییر نام یک ... همان نام باشند و در واقع نام ستون تغییر ...


956
... تغییر جدول. دستور تغییر نام یک ... همان نام باشند و در واقع نام ستون تغییر ...


885
هر نصب وردپرس، به صورت پیشفرض دارای 11 جدول در ... phpMyAdmin در ... تغییر نام کاربری در ...


369
خواندن نام فايلهاي يک شاخه در PHP ... ساخت جدول در PHPMyAdmin ... در PHPMyAdmin تغییر ساختار جدول در ...


343
... وردپرس را تغییر ... phpmyadmin مانند تصویر زیر در سمت چپ ... جدول های ...


969
ایجاد، کپی، drop ، تغییر نام و تغییر ... داده در phpMyAdmin ... ایجاد جدول در MySQL آموزش ...


881
افزونه ویرایش و تغییر جدول دیتابیس در ... شدن محیط PhpMyAdmin ما در این پست به شما ... نام ...


503
... از دیتابیس یا phpmyadmin در ... تا رکورد های جدول ... تغییر نام کاربری ، در فیلد مقابل ...


914
... تغییر نام ... تغییر نام کاربری admin در وردپرس، تغییر نام کاربری از طریق phpmyadmin، تغییر ...


687
... در قسمت اول از طراحی یک جدول در mysql در ... آنها نام فیلد های جدول ... خود تغییر ...


651
... نصب ، مدیریت پنجره ها ، تغییر ... جدول در mysql, انواع ... کنم و در مرورگر localhost/phpmyadmin رو ...