789
... در تولید گوشت قرمز ... کشور به حدود دو میلیون و ... 300 هزار تن انواع گوشت قرمز و ...


284
... تا این لحظه 2 میلیون و 400 هزار تن گوشت ... تولید گوشت قرمز و شیر در ... 175 تن گوشت و 300 ...


984
به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، اگرچه میزان ضایعات گوشت در ایران کمتر از الگوی کلی ضایعات در جهان است، اما سالانه بیش از 300 هزار تن انواع گوشت قرمز و مرغ در سال در کشور به‌شکل ضایعات از چرخه ...


547
... در زنجیره تولید ... میلیون تن گوشت قرمز و یک میلیون و 800 هزار تن گوشت سفید در کشور ...


443
... کشور 74 هزار و 992 نفر در ... یک هزار و 500 تن تولید گوشت ... هزار تن گوشت قرمز در ...


607
... سالانه 150 هزار تن گوشت مرغ در ... 2 میلیون و 300 هزار ... تن گوشت مرغ در کشور تولید می ...


142
... از یک میلیون و 56 هزار تن ... 13 میلیون و 300 هزار ... گوشت قرمز به کشور را در ...


153
... انواع گوشت قرمز در کشور ... از 300 هزار تن انواع گوشت قرمز و مرغ ... یک کارخانه تولید ...


813
سالانه حدود یک میلیون و 300 هزار ... میلیون تن برنج در کشور ... 160 هزار تن گوشت قرمز تولید ...


109
... 16 هزار و 750 تن گوشت قرمز، 30 ... یک میلیون و پانصد هزار واحد ... را در سطح کشور ...


623
مدیر جهاد کشاورزی بیجار از پیش‌بینی تولید 200 هزار تن گندم در بیجار در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: گندم امسال بر اساس شناسنامه تولید از کشاورزان خریداری می‌شود.


301
... 16 هزار و 750 تن گوشت قرمز، 30 ... یک میلیون و پانصد هزار واحد ... را در سطح کشور ...


116
... و 500 میلیون ریال در ... تن، تولید سالانه گوشت قرمز ... یک‌هزار و 300 تن بود که در ...


789
عشایر سالانه 160 هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند. رییس سازمان امورعشایری ایران با اشاره به نقش آفرینی عشایر در افزایش تولید ملی گفت: این قشر سالانه 160 هزار تن گوشت قرمز تولید و دراختیار بازار ...


946
... 300 راس بره و 6 تن گوشت قرمز ... با یک‌ میلیون و 758 هزار ... چهار میلیون و 759 هزار تن در ...


788
... در بخش تولید گوشت قرمز ... 829 هزار تن گوشت در کشور ... یک میلیون راس دام سهند و ...


67
... 95 یک میلیون و سیصد هزار تن ... 9 هزار و 300 تن گوشت قرمز ... گوشت طیور در کشور تولید ...


96
... رضوی از تولید یک میلیون و 200 هزار تن ... 5 هزار تن گوشت قرمز، 136 ... کشور را در سال ...


639
تولید شیر کشور در سال 1381 ... حد گوشت قرمز ... است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سهم ...


740
آخرین قیمت‌ها از بازار گوشت قرمز در ... 121 میلیون و 300 هزار ... 12 هزار تن گوسفند و بز ...