130
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: صدور ویزا عراق تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و تاکنون 96 هزار اصفهانی برای حضور در کربلا ثبت نام کرده‌اند.


140
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: صدور ویزا عراق تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و تاکنون 96 هزار اصفهانی برای حضور در کربلا ثبت نام کرده‌اند.


438
... برای سفر به کربلا در ... نام96 هزار اصفهانی برای ... برای حضور در کربلا ثبت ...


241
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: صدور ويزا عراق تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و تاکنون 96 هزار اصفهانی برای حضور در کربلا ثبت نام کرده‌اند.


483
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در ... ثبت نام96 هزار اصفهانی برای سفر به کربلا ...


362
ثبت نام96 هزار اصفهانی ... و تاکنون 96 هزار اصفهانی برای حضور در ... سفر به کربلا ...


397
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در ... ثبت نام96 هزار اصفهانی برای سفر به کربلا ...