486
واکنش های متفاوت از شخصیت های سیاسی ایران و رهبران و مقامات ارشد کشورهای جهان به پیروزی ...


937
راز ثروت و ثروتمندان جهان ... سیلویو برلوسکونی ثروتمند ترین ایتالیایی جهان است.


674
ثروت او بالغ بر ۳۷.۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است. ۲. ... ۱۰. سیلویو برلوسکونی


480
آنچه از تجربه برلوسکونی می‌‌توان آموخت این است که ترامپ و امثال آن در هر جامعه‌ای که تشنه ...


480
... با 24.7 میلیارد دلار رتبه بیست و ششم، کارل آیکان با 23.7 میلیارد دلار ثروت ... برلوسکونی ...


648
ثروت او که از ... شخصيت سياسی جهان، آن گونه که از جدول فوربز بر می آيد، سيلويو برلوسکونی ...


300
... مدل زن دیگر اظهار داشته بود که برای حضور در مهمانی خصوصی و معروف برلوسکونی ... ثروت باور ...


719
با این ثروت برلوسکونی ثروتمندترین مرد ایتالیا و بیست و پنجمین نفر در جهان است.


444
سیلویو برلوسکونی (به ایتالیایی: Silvio Berlusconi) سیاستمدار و سرمایه‌دار ایتالیایی هسته.


480
هر دوی آنان ادعا می کنند که ثروت شان را به طور مستقل به ... هم برلوسکونی و هم ترامپ با اتهامات ...


827
برلوسکونی ۶۸ ساله با داشتن ۱۲ میلیارد دلار ثروت علاوه بر این که ثروتمندترین مرد ایتالیاست ...


554
کدام ملت‌ها ثروت سیاستمداران‌شان را به رخ ... از سونیا گاندی و سیلویو برلوسکونی تا ...


773
گفتنی است ثروت سیلویو برلوسکونی، مالک فعلی میلان حدود ۷ میلیارد یورو می باشد و این رقم ...


635
ثروت او بالغ بر ۳۷.۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است. ۲. ... ۱۰. سیلویو برلوسکونی


376
برلوسکونی: توتی پرچم و نماد رم است و قابل خرید و فروش نیست! برلوسکونی درباره اخبار ...


53
برلوسکونی فردی به شدت تشنه قدرت است و سعی دارد ثروت فراوان خود را ضمیمه قدرتی نامحدود سازد.


404
برلوسکونی در مورد ... به میلان علاقه مند بود که برلو حاضر نشد تیم بهش بفروشه البته ثروت ...


931
برلوسکونی که اتهامات متعدد اخلاقی و مالی متوجه وی است در این مورد گفت: من با فرانچسکا ...


434
ترامپ و برلوسکونی هر دو خود را به عنوان اشخاصی ضد سیاستمداران موجود و به عنوان کارآفرینانی ...


382
برلوسکونی سعی ... که مهمترین آنها مربوط به فساد مالی، حضور در گروه های مافیایی و کسب ثروت ...