584
شیخ صدوق، ثواب ... ‌‌که گفته می‌‌شود انسان مؤمن باید حداقل ماهی یک‌‌بار اقدام به شستن میت ...


962
و اگر شستن يا بريدن آن ممكن ... چنين شهيدى اجر و ثواب شهيد را دارد ولى ... احکام میت از ...


10
شستن مرده باید با توجه به ... دستور داد شکیبا بوده و امید ثواب ... شستن مرده با غسل میت.


619
اهل قبور نیازمند به استغفار و طلب رحمت و اهداء ثواب ... طریق زیارت میت این است که رو به ...


995
مراحل شستن و کفن کردن میت مرده ،شستن مییت زن،غسالخانه،عکس شستن میت،غسل ... و امید ثواب ...


543
مراحل شستن و کفن کردن میت مرده و آداب غسل دادن مرده و آموزش شستن میت و ... و امید ثواب ...


629
در باره آب ریختن بر قبر میت ... عوام مردم شستن قبرها مرسوم شده ... است و اجر و ثواب ...


825
در خصوص اثبات استحباب قرائت قرآن برای اموات دو نوع دلیل می توان بیان کرد: نوع اول روایاتی که به صورت کلی بیان می کند که به یاد اموات و گذشتگان باشید و آنها از کارهای نیک شما بهره می برند؛ روشن ...


362
***غسل میت مثل ... وي در صورت نياز روستاها، براي شستن اموات، اقدام مي کند به تلخ ترين باري ...


995
گاهی میّت وصی ... اگر شستن آن قسمت از کفن که ... چنين شهيدى اجر و ثواب شهيد را دارد، ولى ...


207
غسل زیارت و طریقه غسل و اعمال غسل زیارت و مبطلات غسل زیارت و نحوه غسل زیارت را در نمناک بخوانید.


721
شستن لباس فهرست ... خشکشو و رختشو، مردی است که به دست او خیرات و احسان انجام می‌شود و ثواب می ...


679
گورستان بزرگ پایتخت که 40 سال از عمرش می گذرد روزانه 130 میت ... آیا ثواب فاتحه و ... شستن این ...


296
غسل، در لغت به معنای شستن است و در اصطلاح به مجموعه‌ای از ... (به جز غسل میت) ... ثواب روزه ...


681
غسل میت و احکام غسل میت و نحوه غسل دادن میت و ... شستن مرده با غسل میت . ... ثواب غسل دادن میت ...


919
غسل کردن عملی عبادی به معنای شستن تمامی بدن از ... به جز غسل میت به دو ... زمان و ثواب های بی ...


4
غسل میت و احکام غسل میت و ... انجام دهند.در هنگام شستن عورت مرده ... ثواب غسل دادن میت ...


961
غسل یعنی شستن بدن به ... آنها صحیح است و برای کسب فضیلت و ثواب انجام ... از شستن میت ...


319
آیا ثواب فاتحه و ... جنازه یعنی به همراه رفتن مرده برای دفن و به انجام رساندن مراسم شستن ...


952
(زیرا فقها در نمازها وضو را شرط دانسته‌اند بجز نماز میت) ... ولی ثواب وضو کم ... شستن از انگشتان ...