899
... بدون گذرنامه و ویزا ... فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است .


337
جانشین فرمانده ناجا گفت: بعضی افراد تصور می‌کنند در روزهای منتهی به اربعین حسینی ...


155
... به عراق بدون ویزا ممکن شد/جانشین فرمانده نیروی انتظامی: عبور از مرزها با گذرنامه و ...


342
... ویزا و گذرنامه ... به سمت مرزهای کشور عراق و ... است. جانشین فرمانده ...


431
... ورود افراد بدون ویزا و پاسپورت به ... به عراق. فرمانده ... بدون روادید و گذرنامه به ...


823
... ویزا و گذرنامه ... به سمت مرزهای کشور عراق و ... است. جانشین فرمانده ...


542
... کشور عراق شده ... ازجمله گذرنامه و ویزا به ... بدون ویزا و گذرنامه به ...


162
... گذرنامه و ویزا ... شایعه عبور بدون روادید و ... به سمت مرزهای کشور عراق و ...


54
سفر بدون گذرنامه به عراق ممکن است ... بدون گذرنامه و ویزا در ... به گفته فرمانده ...


561
جانشین فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق ... واکنش تراکتور به شایعه ...


696
جانشین فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق ... واکنش تراکتور به شایعه ...


614
... گذرنامه به عراق ممکن است ... خروج بدون ویزا و گذرنامه ... به گفته فرمانده ...


558
... حتماً گذرنامه و ... ویزا در عراق ... ازجمله گذرنامه و ویزا به ...


130
... و ویزا امکان پذیر است به ... بدون ویزا و گذرنامه به ... بدون ویزا وارد عراق ...


338
سفر بدون گذرنامه به عراق ممکن است ... بدون گذرنامه و ویزا در ... به گفته فرمانده ...


351
جانشین فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است . ... بدون ویزا و ...


305
جانشین فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است . ... بدون ویزا و ...


903
شایعه عبور بدون روادید و ... داشتن مدارک گذرنامه و ویزا ... به سمت مرزهای کشور عراق و ...


210
... به سمت مرزهای کشور عراق و ... است. وی با اشاره به ... است. جانشین فرمانده ...


743
... ویزا و گذرنامه ... جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، شایعه برداشته شدن ویزا و ...