416
... و گزارش‌های مربوط به امیر حاج رضایی ... حاج‌رضایی ناظر فوتبال شد،‌ محمودی ناظر والبیال ...


61
حاج‌رضایی: از انتخابم به عنوان ناظر بی‌خبرم کارشناس فوتبال ایران گفت: از انتخابم به عنوان ناظر تیم ملی فوتبال امید ایران بی‌خبرم و پیش از …


45
... از سوی رییس فدراسیون فوتبال مشخص شد ... حاج‌رضایی ناظر فوتبال شد،‌ محمودی ناظر والبیال .


557
... از سوی رییس فدراسیون فوتبال مشخص شد ... حاج‌رضایی ناظر فوتبال شد،‌ محمودی ناظر والبیال .


774
... از سوی رییس فدراسیون فوتبال مشخص شد ... حاج‌رضایی ناظر فوتبال شد،‌ محمودی ناظر والبیال .


116
عضو هیات مدیره پرسپولیس که دارای بالاترین مدرک مربیگری فوتبال اروپا است، برای حضور در کارگاه‌های سالانه، اسفند ماه راهی انگلستان خواهد شد.