904
چک‌هایی قابل ... داشته باشد و از پرداخت آن خودداری کند تا زمان صاف کردن بدهی خود به حبس نیز ...


136
مجازات صدور چک ... ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به ...


416
خبرگزاری میزان: فرج‌اللهی گفت: با توجه به اینکه چك ربوده شده در حكم اسكناس است و به ميزان مبلغی كه در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است، تحت عنوان مجرمانه سرقت قابل پیگیری قانونی است و مجازات ...


248
با وجود اهمیت چک ... ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس ...


911
چک برگشتی و مجازات کیفری ... مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده ...


485
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که ... باشد به حبس تا حداکثر شش ماه ...


106
جنحه کوچک (جزا) جنحه ای که مجازات آن حبس تأدیبی از یازده روز تا یکماه یا غرامت از 201 ریال تا 500 ریال است.


372
تاقبل از اين اصلاحات، مجازات جرم صدورچك بلامحل، 6 ماه تا 2 سال حبس و ... شورای حل بابت چک ...


908
چک تضمین شده ... بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 ...


94
تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.


348
صادرکنندگان چک های بلامحل به دو سال حبس بر اساس قوانین جاری کشور مجازات خواهند شد.


790
دانش > محیط زیست جهان - همشهری آنلاین:یک مرد اهل جمهوری چک به دلیل آزار و اذیت حیوانات از سوی دادگاه شهر پراگ مجرم شناخته و به یک سال زندان محکوم شد.


498
یک مرد اهل جمهوری چک پس از اینکه از سوی دادگاه شهر پراگ به دلیل آزار و اذیت حیوانات مجرم شناخته شد به یک سال زندان محکوم شده است.


896
از جمله مواردی که در قانون چک بر آن تاکید ویژه‌ای شده و صادر کنندگان باید الزاما قوانین حاکم بر آن را بدانند این است که صادر کننده چک می‌بایست در حساب بانکی خود موجودی داشته باشد.


634
۷-هرگاه دارنده چک ... حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس ...


590
برای پاسخ به این سؤال باید تفکیکی بین چک حقوقی و چک ... ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ...


845
در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین ... مجازات 2سال حبس ...


781
چک ،آفتاب ... کسى چکى صادر نمايد و پرداخت نشود و ذينفع شکايت نمايد مجازات او حبس از شش ماه تا ...


461
دپارتمان املاک. الزام به تنظیم سند; الزام به تحویل ملک; مطالبه الباقی ثمن معامله; مطالبه خسارات املاک


694
چک منشا ... اساس اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد مرتکب حداکثر تا ۶ ماه حبس، اگر مبلغ چک ...