379
یکی دیگر نقض حقوق شهروندی، ممنوعیت کاندیدادتوری مردم بخاطر مدرک تحصیلی است. اساس هیچ کسی ...


96
ایشان نفرمودن مخالف حقوق شهروندی هستند تصریح کرد: در جلسه شورای نگهبان نیز تاکید کردم که ...


364
آتنا فرقدانی هنرمند نقاش، کارتونیست، فعال حقوق کودکان و از زندانیان سیاسی در ایران است.


442
بند نوزدهم قانون جهانی حقوق بشر به آزادی بیان اشاره می‌کند: «آزادی بیان: هرکسی حق دارد بدون ...


431
9/11/2014 · طریقه لایحه نویس وکنترل پرونده قبل از جلسه رسیدگی,درنوشتن لایحه دفائیه چند نکته حائز اهمیت ...


499
پورتال ( پرتال ) حقوق ... Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات ...


858
پورتال ( پرتال ) حقوق ... Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات ...


642
علی زندوکیلی، خواننده، عکسی از جوانی خود را در اینستاگرامش منتشر کرد. او در توضیح عکس نوشت ...