131
بند نوزدهم قانون جهانی حقوق بشر به آزادی بیان اشاره می‌کند: «آزادی بیان: هرکسی حق دارد بدون ...


61
آتنا فرقدانی هنرمند نقاش، کارتونیست، فعال حقوق کودکان و از زندانیان سیاسی در ایران است.


387
قاضی دادگستر - « هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ ...


948
6/19/2017 · This is ApplyAbroad discussion forum which discusses different aspects fo getting admission from foreign universities.


907
وبسایت آب منطقه ای خراسان رضوی ... جمع آوری موتور تلمبه های انتقال فاضلاب به مزارع حاشیه کشف ...


421
حسن روحانی (متولد ۲۱ آبان ۱۳۲۷ در شهر سرخه) سیاست‌مدار و مجتهد شیعه ایرانی است. نام کامل ...